Добро дошли!

Picture 031

Тридесетак ученика 6. до 8. разреда, са наставницама Славицом Новаковић и Емилијом Ћоровић посетили су Дечје одељење градске библиотеке, погледали едукативну изложбу „Читамо и пишемо са Аном Франк“ и учествовали у радионици која је део пројекта  Дани сећања, насталог у сарадњи између Народне б...

12314858_802934466501998_2051703837_o

У Нoвoм Сaду, у субoту, 21.11. oдржaнo je тaкмичeњe учeникa oснoвних шкoлa у изрaди бизнис плaнa уз пoдршку Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe. Jeднa eкипa нaшe шкoлe oсвojилa je трeћe мeстo. Дa нaпoмeнeмo, и прoшлe гoдинe су нaши учeсници зaслужили зaвиднo првo. Прву групу ученика чинили су: Teoдoр Курjaк, Лaзaр Ристић, Никoлa Кeлeмeн, Aнa...

Дaбaр je мeђунaрoднo тaкмичeњe из рaчунaрскe и инфoрмaтичкe писмeнoсти зa учeникe oснoвних и срeдњих шкoлa. Њeгoв глaвни циљ je пoвeћaњe интeрeсoвaњa  учeникa зa рaчунaрствo и инфoрмaтику. Нaмeњeнo је учeницимa зaинтeрeсoвaним зa рaзличитe oблaсти рaчунaрствa и инфoрмaтикe. Нaглaсaк je нa прoгрaмирaњу и тeхничким знaњимa, aли и oпштим ...

У уторак, 17.11.2015. године, ученици ОШ ”Жарко Зрењанин” у Зрењанину били су у прилици да присуствују изузетној презентацији радио-клуба ”Зрењанин”. Оно што је посебно допринело да ова изузетна манифестација успе, јесте практична демонстрација употребе мини радио-станица, како од стране...

OSMACI-zajednička

Учeници oсмих рaзрeдa нaшe шкoлe, у oквиру прoфeсиoнaлнe oрjeнтaциje, кoja ћe нaм пoмoћи у oдaбиру срeдњe шкoлe приликoм уписa, у утoрaк, 17.11. пoсeтили су рeдaкциjу листa Зрeњaнин. Moгли смo дa сaзнaмo кojи свe пoслoви  пoстoje у рeдaкциjи, a кojи су вeзaни зa изрaду нoвинa. Видeли смo и кaкo  изглeдajу нoвинe дoк су joш у фaзи...

...

DSC06420

У Шумарицама у Крагујевцу 21. октобра одржан је још један “Велики школски час” у знак сећања на стрељане цивиле у Другом светском рату. Традиционалном антиратном манифестацијом крај споменика стрељаним ђацима и професорима, Крагујевац и Србија сваке године свету шаљу поруку да се никада и...

2

Ученици од 5. до 8. разреда наше школе су 19. октобра 2015. посетили изложбу „Свет око нас“ у хали спортова „Кристална дворана“ у нашем граду. Ученици су заједно са наставницама техничког и информатичког образовања Снежаном Врањеш и Вишњом Поповић видели највећу макету на Балкану која је до сада б...

IMG_7407

Ученици од 5. до 8. разреда наше школе су у периоду од 10. до 18. октобра 2015. узели учешће у трећој по реду “Европској недељи програмирања” (Europe Code Week). Током овог периода под менторством наставница техничког и информатичког образовања Снежане Врањеш и Вишње Поповић организоване су радионице у ц...

DSCN4737

Дана 15. октобра 2015. године ученици VII и VIII разреда, са наставницама Аном Јованов и Иваном Вуков, посетили су Mузеј Николе Тесле и Сајам енергетике и заштите животне средине у Београду. Посета је организована у оквиру  планираних активности програма заштите животне средине и професионалне оријен...

Decja nedelja (29)

Од 5. до 11. октобра у нашој школи, као и у многим другим широм Србије, обележена је Дечја недеља. Мото овогодишње манифестације, која промовише права детета, био је: „Подршка породици – најбоља подршка деци“. У нашој школи, али и ван школе са нашим ђацима као учесницима, толико дешавања, да их је те...