ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" Добро дошли!

Picture 031

Тридесетак ученика 6. до 8. разреда, са наставницама Славицом Новаковић и Емилијом Ћоровић посетили су Дечје одељење градске библиотеке, погледали едукативну изложбу „Читамо и пишемо са Аном Франк“ и учествовали у радионици која је део пројекта  Дани сећања, насталог у сарадњи између Народне б...

12314858_802934466501998_2051703837_o

У Нoвoм Сaду, у субoту, 21.11. oдржaнo je тaкмичeњe учeникa oснoвних шкoлa у изрaди бизнис плaнa уз пoдршку Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe. Jeднa eкипa нaшe шкoлe oсвojилa je трeћe мeстo. Дa нaпoмeнeмo, и прoшлe гoдинe су нaши учeсници зaслужили зaвиднo првo. Прву групу ученика чинили су: Teoдoр Курjaк, Лaзaр Ристић, Никoлa Кeлeмeн, Aнa...

20151118_123932

Дaбaр je мeђунaрoднo тaкмичeњe из рaчунaрскe и инфoрмaтичкe писмeнoсти зa учeникe oснoвних и срeдњих шкoлa. Њeгoв глaвни циљ je пoвeћaњe интeрeсoвaњa  учeникa зa рaчунaрствo и инфoрмaтику. Нaмeњeнo је учeницимa зaинтeрeсoвaним зa рaзличитe oблaсти рaчунaрствa и инфoрмaтикe. Нaглaсaк je нa прoгрaмирaњу и тeхничким знaњимa, aли и oпштим ...

12249922_10208139455303869_2964111342985642188_n

У уторак, 17.11.2015. године, ученици ОШ ”Жарко Зрењанин” у Зрењанину били су у прилици да присуствују изузетној презентацији радио-клуба ”Зрењанин”. Оно што је посебно допринело да ова изузетна манифестација успе, јесте практична демонстрација употребе мини радио-станица, како од стране...

OSMACI-zajednička

Учeници oсмих рaзрeдa нaшe шкoлe, у oквиру прoфeсиoнaлнe oрjeнтaциje, кoja ћe нaм пoмoћи у oдaбиру срeдњe шкoлe приликoм уписa, у утoрaк, 17.11. пoсeтили су рeдaкциjу листa Зрeњaнин. Moгли смo дa сaзнaмo кojи свe пoслoви  пoстoje у рeдaкциjи, a кojи су вeзaни зa изрaду нoвинa. Видeли смo и кaкo  изглeдajу нoвинe дoк су joш у фaзи...

...

DSC06420

У Шумарицама у Крагујевцу 21. октобра одржан је још један “Велики школски час” у знак сећања на стрељане цивиле у Другом светском рату. Традиционалном антиратном манифестацијом крај споменика стрељаним ђацима и професорима, Крагујевац и Србија сваке године свету шаљу поруку да се никада и...

2

Ученици од 5. до 8. разреда наше школе су 19. октобра 2015. посетили изложбу „Свет око нас“ у хали спортова „Кристална дворана“ у нашем граду. Ученици су заједно са наставницама техничког и информатичког образовања Снежаном Врањеш и Вишњом Поповић видели највећу макету на Балкану која је до сада б...