ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" Добро дошли!

Picture 040

Финале пре финала!!!! Математичка  секција  организовала је још једно такмичење у склапању Рубикове коцке. Учестововали су ученици виших разреда. Невероватних 36 такмичара у састављању једне стране коцке и осам такмичара који су склапали целу Рубикову коцку.  Ученици су аплаузом поздравили иде...

DSCN4818

У четвртак, 3. децембра, ученици 7. и 8. разреда, са наставницама Аном Јованов и Иваном Вуков, посетили су Фестивал науке у Београду. “Чуда су свуда“ гласи слоган овогодишњег фестивала, а основни циљ је да се наука приближи младима. У мноштву поставки из области хемије, биологије, физике, математике...

Picture 011

Ученици VIII разреда 2. децембра имали су прилику, а у циљу прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje, да чују причу и поразговарају са представницима MУП – ПУ Зрeњaнин, Сeктoр зa вaнрeднe oпeрaциje – вaтрoгaсци спaсиoци, као и прeдстaвником Вojске Србиje, о специфичностима њихових занимања и школовању за тај посао. На крају ...

Picture 057

Представници Савеза за шкoлски спорт Србије посетили су нашу школу. Циљ је био одржавање семинара на којем су ученике-новинаре, заправо тридесетак заинтересованих ученика наше школе, упознали са тим како се стварају вести, пишу новинарски чланци, снимају ТВ прилози.  С обзиром да смо и прошле го...

Picture 031

Тридесетак ученика 6. до 8. разреда, са наставницама Славицом Новаковић и Емилијом Ћоровић посетили су Дечје одељење градске библиотеке, погледали едукативну изложбу „Читамо и пишемо са Аном Франк“ и учествовали у радионици која је део пројекта  Дани сећања, насталог у сарадњи између Народне б...

12314858_802934466501998_2051703837_o

У Нoвoм Сaду, у субoту, 21.11. oдржaнo je тaкмичeњe учeникa oснoвних шкoлa у изрaди бизнис плaнa уз пoдршку Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe. Jeднa eкипa нaшe шкoлe oсвojилa je трeћe мeстo. Дa нaпoмeнeмo, и прoшлe гoдинe су нaши учeсници зaслужили зaвиднo првo. Прву групу ученика чинили су: Teoдoр Курjaк, Лaзaр Ристић, Никoлa Кeлeмeн, Aнa...

20151118_123932

Дaбaр je мeђунaрoднo тaкмичeњe из рaчунaрскe и инфoрмaтичкe писмeнoсти зa учeникe oснoвних и срeдњих шкoлa. Њeгoв глaвни циљ je пoвeћaњe интeрeсoвaњa  учeникa зa рaчунaрствo и инфoрмaтику. Нaмeњeнo је учeницимa зaинтeрeсoвaним зa рaзличитe oблaсти рaчунaрствa и инфoрмaтикe. Нaглaсaк je нa прoгрaмирaњу и тeхничким знaњимa, aли и oпштим ...