????????????????????????????????????

У реду је бити другачији

Истраживања показују да од најранијег узраста треба развијати прихватање разлика које постоје међу вршњацима. Узимајући то у обзир, у нашој школи су за сва одељења првог разреда ових дана одржане радионице под називом  „У реду је бити другачији“. Циљ одржаних активности је подстицање  деце на узајамно прихватање и уважавање различитости које постоје око њих. Такође,  јачање међусобне повезаности у вршњачкој групи, испољавање емпатије према другима, подстицање ученика на размишљање о вредностима пријатељства и породице, идентитета, као и о томе како треба да  буду верни себи и ономе што јесу.

Аутор  радионице је педагог Јелена Радонић, а помоћ у реализацији ових радионица су пружиле дефектолог Александра Пашовић и логопед Јелена Јеличић Ђуричин.