vazno_zavrsni

Почетак школске године и начин реализације образовно-васпитног рада од 1.9.2021. (I-VIII разред)

На основу Дописа МПНТР од 25.8.2021. и Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години, као и Препорука за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021-2022. години, које је донело Министарство просвете, у складу са Правилником о школском календару:

 • Школска 2021/2022. година почиње у среду, 1. септембра.
 • Настава ће се одвијати кроз непосредни рад у школи – по I моделу
 • У погледу хигијенских услова за почетак школске године (дезинфиковање простора, средства за хигијену и дезинфекцију руку…) школа је у потпуности припремљена за почетак нове школске године.
 • Наставно и ненаставно особље биће упознато са мерама смањења ризика уноса корона вируса у школску средину и одржавањем физичке дистанце до краја августа, а ученици већ првог дана по доласку у школу, као и родитељи ученика приликом првог родитељског састанка.
 • У периоду непосредно пре и после наставе и између смена у школи ће се свакодневно вршити чишћење и дезинфекција и проветравање просторија школе.
 • Школа ће спроводити пет предложених стратегија за спречавање уношења COVID-19 у школу.

 

 • Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе за све ученике од 1. до 8. разреда, према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено.
 • Улазак ученика организоваће се на два школска улаза: 1, 2, 5. и 6. разред на главни улаз, а 3, 4, 7. и 8. разред на улаз из школског дворишта.
 • Приликом уласка у школску зграду вршиће се дезинфекција руку и контролисати ношење маски.

 

 • Ученик носи маску од уласка у школу до доласка до своје клупе. Маска се обавезно носи током одговорања и сваког разговора, као и приликом било којег кретања ван клупе и учионице.
 • Наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носи маску. Није неопходно у случају када су вакцинисани са обе дозе вакцине или је прошло најмање 14 дана од опоравка од COVID-19, а под условом да су на довољној физичкој дистанци од ученика или других запослених у школи.
 • Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце школе је обавезна током боравка у затвореном простору.
 • Родитељи који доводе децу на наставу или у продужени боравак, не улазе у школску зграду, већ доводе децу само до школског улаза.

 

 • Свако одељење има своју учионицу, осим када је неопходна промена учионице/кабинета/сале због специфичности наставног предмета.
 • Часови трају по 45 минута.
 • Ученици млађих разреда (1-4. разред) прве недеље крећу у преподневној смени од 8.00, а старији ђаци (5-8. разред) у послеподневној од 13.00.
 • Промена смена је на недељном нивоу (I–IV и V–VIII).
 • Распоред звоњења
 • Одмори између часова трају 5 минута, изузев одмора после другог часа, планираног за ужину, коју ученици доносе од куће. Тај одмор траје 10 минута.
 • Биће организовано појачано дежурство током школских одмора, наставника распоређених у сваком ходнику и помоћног особља испред санитарних чворова, да би се избегло груписање и задржавање ученика ван учионица.

 

 • Изабрана платформа за рад на даљину, која је коришћена и претходне школске године, је Мicrosoft Teams.
 • Додатне наставне и ваннаставне активности, као и допунски рад, реализоваће се путем одабране платформе.

 

 • У школи ће радити продужени боравак за ученике првог и другог разреда, у складу са препорученим мерама заштите. Почетак рада продуженог боравка је 6.9.2021. према утврђеној временској сатници.

Прилози:

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години