Добро дошли!

vazno_zavrsni

На основу Дописа МПНТР од 25.8.2021. и Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години, као и Препорука за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021-2022. години, које је донело Министарство просвете, у складу са Правилником о школ...