vazno_zavrsni

Завршни испит – подсетник за ученике

Завршни испит на крају основног образовања полажу СВИ ученици осмог разреда.

Завршни испит се полаже ТРИ ДАНА – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.

Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута – до 11.00.

Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.

Ђачка књижица као идентификациони докумет, са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем је ОБАВЕЗНА.

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест, поред ђачке књижице, потребно је понети графитну оловку, гумицу и ПЛАВУ ХЕМИЈСКУ оловку. Напомињемо да то треба да буде обична хемијска оловка, а не оно што се назива „пиши-бриши“, због каснијег поступка скенирања тестова.

На испит из математике ученици, поред ђачке књижице треба да понесу графитну оловку, гумицу, плаву хемијску оловку, ЛЕЊИР, ТРОУГАО И ШЕСТАР.

Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.

Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, НЕЋЕ ПРИЗНАВАТИ при бодовању.

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.

Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим флашица са водом.

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту и у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.

Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.

После објављивања прелиминарних резултата, ученици имају право увида у свој тест заједно са родитељем, односно старатељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

СРЕЋНО!