30709058_965684323600420_7083566158292451328_o

Календар активности завршног испита и уписа у средње школе 2021.

Извод из Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2020/2021. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

 

23.06. од 09.00 до 11.00 (среда)

Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

 

24.06. од 9.00 до 11.00 (четвртак)

Завршни испит – тест из математике

 

25.06. од 09.00 до 11.00 (петак)

Завршни испит – комбиновани тест

 

27.06. до 10.00 едеља)

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

27.06. од 10.00 до 16.00 едеља)

Пријем и решавање жалби ученика на прелиминарне резултате завршног испита, електронским путем и непосредно у школи

27.06. од 16.00 и 28.6. од 15.00 (недеља и понедељак)

Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

28. 06. од 15.00 и 29. 06. до 16.00 (понедељак и уторак)

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) – за другостепену комисију.

29. 06. од 18.00 (уторак)

Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)

2.07. од 08.00 (петак)

Објављивање коначних резултата завршног испита

26. 06. од 08.00 до 03. 07. до 24.00

Попуњавање листе жеља електронским путем

03. и 04. 07. од 8.00 до 15.00 (субота и недеља)

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)

07.07. од 08.00 (среда)

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)

07.07. од 08.00 до 15.00 (среда)

Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)

09.07. до 8.00 (петак)

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

11.07. до 8.00 (недеља)

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

11.07. (недеља)

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

12. 07. од 8.00 до 18. 07. до 24.00

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)

12. и 13. 07. од 8.00 до 15.00 (понедељак и уторак)

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе

12.07. од 8.00 до 15.00 (понедељак)

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)

14.07. до 24.00 (среда)

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

16.07. од 08.00 до 15.00 (петак)

Упис ученика у средње школе – други уписни круг

 

Редослед кандидата утврђује се на основу:

  • Општег успеха од VI до VIII разреда – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

  • Успеха на завршном испиту – највише 40 бодова

Сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања. Сваки тачан одговор доноси ученику један поен, дакле највише 20 у укупном скору. Потом број поена из матерњег језика и математике множите коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог теста коефицијентом 0,7, како би добили бодове који се рачунају при упису у средње школе.

Српски језик – највише 13 бодова
Математика – највише 13 бодова
Комбиновани тест – највише 14 бодова