obavestenje

Додатак обавештењу о оцењивању ученика у школи (28. март 2021.)

Додатак обавештењу о оцењивању ученика у школи

Из безбедоносних разлога, отказује се позивање ученика на писмене провере, писмене и контролне задатке. У школу могу бити позвани само ученици који немају ни једну оцену, у групама не већим од 9 ученика, уз поштовање свих предвиђених мера заштите.