obavestenje

Организација усмених и писмених провера знања у школи од 29.3.2021.

У складу са препоруком Кризног штаба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја дало је сагласност (Допис број: 601-00-00027/14/2021-15 од 24.3.2021.) да ученици старијих разреда, који наставу тренутно похађају на даљину, у мањим групама, у договору са наставницима, могу доћи у школе ради провера знања и оцењивања, усмено или писмено, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама.

У складу са тим, обавештавамо ученике и родитеље:

  • Оцењивање ученика у школи спроводиће се од понедељка, 29. марта 2021.
  • Наставник према сопственој процени потребе (броју оцена које су ученици већ остварили током наставе у школи и евиденцији о формативном оцењивању) доноси одлуку да ли ће ради оцењивања у школу позивати одељења (односно групе) или поједине ученике.
  • Групе које се позивају у школу не могу бити веће од 15 ученика. Уколико се позива цела група, ученици ће бити у саставу група А и Б, као за време наставе у школи у претходном периоду, а уколико се позивају поједини ученици из истог одељења, могу се позвати заједно ученици који не припадају истој групи.
  • С обзиром да и ученици и наставници имају обавезу присуства и реализације наставе на даљину у преподневној смени, оцењивање ће се заказивати у терминима послеподневне смене, а да не би долазило до поклапања термина, одржаваће се у терминима који одговарају тренутно важећем распореду часова одељења.

1.час

од 13.30 до 14.00

2.час

од 14.05 до 14.35

3.час

од 14.40 до 15.10

4.час

од 15.15 до 15.45

5.час

од 15.50 до 16.20

6.час

од 16.25 до 16.55

Предметни наставници заказују термине, о чему обавештавају одељењске старешине, који информацију прослеђују ученицима и њиховим родитељима устаљеним каналима комуникације.

У допису упућеном школама наведено је да приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за остваривање очекиваних исхода наставе и учења.

Још једном напомињемо да се приликом доласка у школу морају поштовати прописане епидемиолошке мере – заштитне маске су обавезне, дезинфекција руку на улазу у школу, дистанца, како у учионици, тако и у осталим просторима школе.