DSC_0705

Дан безбедног интернета у II1

Од 2004. године, сваког другог уторка у фебруару, ширoм Европе oбeлeжава се Дaн бeзбeднoг интeрнeтa. Ове године, обележен је 9. фeбруaрa. Сваке године и ми се на неки начин прикључујемо oвoj мeђунaрoднoj кaмпaњи, кoja прoмoвишe сигурну и oдгoвoрну упoтрeбу нoвих тeхнoлoгиja и интeрнeтa.

Стицајем околности, део наших наставних и ваннаставних активности, у ово време пандемије, пренео се у онлајн окружење, те нема ученика који за последњих годину дана није био у прилици да се осим забавом на интернету не бави и учењем. Што више времена деца проводе на интернет мрежи, путем рачунара, телефона, таблета, то им више треба скретати пажњу на безбедно понашање у виртуелном свету.

Учитељица Ивана Бошњак, са својим ученицима одељења II1, обрадила је тему Интернет бонтон, јер никад није рано почети са овом врстом едукације.

Део правила, које су усвојили наши мали, а већ велики ђаци, преносимо вам на фотографијама.

 DSC_0703

DSC_0704