obavestenje

Почетак другог полугодишта (2020-2021.)

У складу са измењеним календаром за школску 2020-2021. годину, друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. године, уз придржавање свих мера заштите, као и у првом полугодишту. Настава ће бити организована као током већег дела првог полугодишта.

I – IV разред

 • Одељења су подељења на две по бројности уједначене групе (група А и група Б)
 • Ученици свакодневно долазе у школу – улазе у школу 10 минута пре почетка наставе (I и II разред улазе на главни улаз, а III и IV разред на улаз из школског дворишта)
 • Почетак наставе за групу мења се на недељном нивоу
 • На недељном нивоу је и промена смена за разредну наставу (прве недеље настава се одвија по групама пре подне, а друге недеље се одвија после подне)
 • Часови трају 30 минута
 • Распоред звона

Распоред звона

за период од 18.1.2021. до 22.1.2021.

Распоред звона

за период од 25.1.2021. до 29.1.2021.

група А

група Б

1.час

од 8.00 до 8.30

1.час

од 12.00 до 12.30

2.час

од 8.35 до 9.05

2.час

од 12:35 до 13:05

3.час

од 9.10 до 9.40

3.час

од 13.10 до 13.40

4.час

од 9.45 до 10.15

4.час

од 13.45 до 14.15

дезинфекција

дезинфекција

група Б

група А

1.час

од 10.45 до 11.15

1.час

од 14.45 до 15.15

2.час

од 11.20 до 11.50

2.час

од 15.20 до 15.50

3.час

од 11.55 до 12.25

3.час

од 15.55 до 16.25

V – VIII разред

Настава у основним школама са већим бројем ученика, из више оправданих разлога, организује се по комбинованом моделу – смењивањем група А и Б сваког другог дана.

 • Одељења су подељења на две по бројности уједначене групе.
 • Ученици улазе у школу 10 минута пре почетка наставе (V и VI разред улазе на главни улаз, а VII и VIII разред на улаз из школског дворишта)
 • Смене се мењају недељно (прве недеље настава се одвија после подне, а друге недеље се одвија пре подне)
 • Часови трају 30 минута

 

1. недеља – од 18.1.2021. до 22.1.2021.

Група А је на настави у школи у понедељак, среду и петак.

Група Б је на настави у школи у уторак и четвртак.

2. недеља – од 25.1.2021. до 29.1.2021.

Група А је на настави у школи у уторак и четвртак..

Група Б је на настави у школи у понедељак, среду и петак.

 

Распоред звона

за период од 18.1.2021. до 22.1.2021.

Распоред звона

за период од 25.1.2021. до 29.1.2021.

1.час

од 13.30 до 14.00

1.час

од 8.00 до 8.30

2.час

од 14.05 до 14.35

2.час

од 8:35 до 9:05

3.час

од 14.40 до 15.10

3.час

од 9.10 до 9.40

4.час

од 15.15 до 15.45

4.час

од 9.45 до 10.15

5.час

од 15.50 до 16.20

5.час

од 10.20 до 10.50

6.час

од 16.25 до 16.55

6.час

од 10.55 до 11.25

 

Напомена:

Препорука је да ученици редовно похађају наставу у школи.

Уколико постоји разлог због ког ученик треба да похађа наставу на даљину, родитељ се у његово име може изјаснити. Разлози за похађање наставе на даљину могу бити: позитиван налаз на тесту на Ковид-19 детета или члана уже породице, болест члана породице уз сумњу на Ковид-19, хронична болест код детета због које би било ризично да похађа наставу у школи због могућности заражавања.. и сл.

Уколико је ученик болестан и није у стању да прати наставу, нема обавезу похађања наставе у школи, нити на даљину, али има обавезу да након оздрављења донесе лекарско оправдање и оправда све часове са којих је изостао.

Настава на даљину биће организована путем:

 • ТВ емисија према утврђеном распореду МПНТР
 • Путем платформе Мајкрософт Тимс.