vazno_zavrsni

Обавештење за ученике и родитеље (27.11.2020.)

Обавештавамо Вас да је на основу препорука Кризног штаб за сузбијање заразне болести Соvіd19, које су донете на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID19, којом се прописују нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину. 

Према наведеној уредби у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовноваспитни рад организује се на следећи начин

У првом циклусу основне школе (I – IV разред) наставља се непосредни образовноваспитни рад према изабраном моделу организације наставе у оквиру постојећег оперативног плана рада школе; Ученици млађих разреда у том периоду долазиће на наставу према устаљеном распореду по групама само у преподневној смени.

У другом циклусу основне школе (V – VIII разред) образовноваспитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Детаљније о организацији наставе на даљину и оцењивању, ученици и родитељи биће обавештени од стране одељењских старешина.