DSC_0316

Ново у школи: логопедско-дефектолошки кабинет

У нашој школи већ пар година, као подршка ученицима, наставницима и нашој стручној педагошко-психолошкој служби, раде Јелена Јеличић Ђуричин (логопед) и Александра Пашовић (дефектолог-олигофренолог) из ОСШ „9. мај“.

Од ове школске године оне су добиле кабинет, у коме свакодневно раде, а опремиле су га свим потребним дидактичким средствима потребним за рад и за пријатан боравак ученицима, којима је њихова помоћ потребна.

 

Александра и Јелена истичу важност учесталог индивидуалног и индивидуализованог начина рада с ученицима који имају тешкоће у развоју. Поред класичних метода, приступа и третмана у раду с децом којима је потребно пружање додатне образовно-васпитне подршке, логопедско-дефектолошки кабинет у ОШ ”Жарко Зрењанин“, опремљен је различитим дидактичким материјалима и средствима који су засновани на Реедукацији психомоторике, елементима Монтесори педагогије, методи Сензомоторне интеграције, НТЦ система учења… Комбинација различитих приступа у раду с ученицима, даје боље ефекте, а начин и темпо рада је прилагођен према потребама сваког ученика у домену зоне наредног развоја. У опремању кабинета, поред логопеда и дефектолога, учествовао је и колектив ОШ „Жарко Зрењанин“.