obavestenje

Обавештење о формирању петог одељења IV разреда

ОШ “Жарко Зрењанин” Зрењанин обавештава родитеље ученика IV разреда да је одлука о формирању петог одељења IV разреда коначна и да ступа на снагу у четвртак 1. октобра 2020. године.

Одлуку доносимо на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-00748/2020-07, са датумом 30.8.2020. (школа примила 18.9.2020. под деловодним бројем 739).

Одлука је донета на основу решења Министарства, а у интересу ученика, школе и запослених.

Ученици одељења IV5 (родитељи су обавештени о саставу одељења) долазе на наставу у четвртак, 1. октобра, у учионицу бр. 21 (приземље, ходник према фискултурној сали), код учитеља Мартинов Предрага.