vazno_zavrsni

Измене у начину реализације образовно-васпитног рада у другом циклусу (V-VIII разред)

Сагледавши све предности и недостатке начина рада у школи смењивањем група на недељном нивоу, као и остварене резултате током првог месеца школске 2020-2021. године, на предлог предметних наставника, Наставничко веће донело је у петак, 25. септембра, одлуку о измени начина реализације образовно васпитног рада у другом циклусу (одељења од 5. до 8. разреда).

Од уторка, 29. септембра, мења се распоред часова тако што се у распоред враћају сви часови који су у претходном периоду били заступљени у онлајн настави (пун недељни фонд часова за све предмете) и почиње се рад по комбинованом моделу – смењивањем група А и Б сваког другог дана.

1. недеља

Група А је на настави у школи у понедељак, среду и петак.

Група Б је на настави у школи у уторак и четвртак.

2. недеља

Група А је на настави у школи у уторак и четвртак..

Група Б је на настави у школи у понедељак, среду и петак.

Часови и даље трају по 30 минута.

Нови распоред часова (важи од 29.9.2020.)

Raspored od 29.9.