vazno_zavrsni

Начин реализације образовно-васпитног рада од 1.9.2020. (I-VIII разред)

На основу:

 • Дописа МПНТР бр.611-00-00027/1/2020-15 од 12.8.2020.године о организовању и остваривању наставе у основним и средњим школама у школској 2020/2021.год.
 • Стручног упутства о организацији и реализацији образовно – васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021.години од 12.8.2020.
 • Упутства о мерама заштите и здравља ученика и запослених за основне и средње школе од 12.8.2020.
 • Предлога за организацију образовно – васпитног рада у основној школи на основу Посебног програма образовања и васпитања и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid – 19, допис МПНТР бр. 601-00-00027/4/2020-15 од 19.8.2020.
 • Предлога за реализацију образовно – васпитног рада од 1.9.2020. за школску 2020/2021.годину донетог на Активу директора основних школа Зрењанина

Тим за квалитет и развој установе наше школе донео је одлуку о начину реализације образовно-васпитног рада од 1.9.2020. године.

I – IV разед

 • Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б)
 • Ученици свакодневно долазе у школу – улазе у школу (школско двориште) 10 минута пре почетка наставе.
 • Почетак наставе за групу мења се на недељном нивоу
 • На недељном нивоу  је и промена смена за разредну наставу (прве недеље настава се одвија по групама пре подне, а друге недеље се одвија после подне)
 • Часови трају 30 минута
 • Распоред звона

Распоред звона

за период од 1.9.2020. до 4.9.2020.

Распоред звона

за период од 7.9.2020. до 11.9.2020.

група А

група Б

1.час

од 8.00 до 8.30

1.час

од 12.00 до 12.30

2.час

од 8.35 до 9.05

2.час

од 12:35 до 13:05

3.час

од 9.10 до 9.40

3.час

од 13.10 до 13.40

4.час

од 9.45 до 10.15

4.час

од 13.45 до 14.15

дезинфекција

дезинфекција

група Б

група А

1.час

од 10.45 до 11.15

1.час

од 14.45 до 15.15

2.час

од 11.20 до 11.50

2.час

од 15.20 до 15.50

3.час

од 11.55 до 12.25

3.час

од 15.55 до 16.25

Распоред часова

I-IV a

I-IV b

Напомена:

Настава за ученике који су се путем анкете, изјаснили искључиво за наставу на даљину:

 • ТВ емисије према утврђеном распореду МПНТР
 • Настава на даљину путем одабране онлајн платформе

V – VIII разред

 • Настава у основним школама са већим бројем ученика, из више оправданих разлога,  организује се према комбинованом моделу који је препоручен за средње школе
 • Одељења су подељења на две уједначене групе по бројности (група А и група Б)
 • Распоред рада у току прве недеље:

Група А – настава у школи по редовном распореду, после подне

Група Б – настава на даљину путем јединствене платформе

 • Распоред рада у току друге недеље:

Група Б – настава у школи по редовном распореду, пре подне

Група А – настава на даљину путем јединствене платформе

 • Часови који се реализују у школи, трају по 30 минута
 • Настава се у школи реализује по утврђеном распореду
 • Ученици улазе у школу (школско двориште) 10 минута пре почетка наставе.
 • Настава на даљину реализује се путем Гугл учионица
 • Оцењивање ученика, по овом комбинованом моделу наставе, реализује се када су ученици у школи
понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1. недеља: од 1.9.2020. до 4.9.2020.

Настава у школи

(после подне од  13.30)

 – група А

група А

група А

група А

Настава на даљину

 –

група Б

група Б

група Б

група Б

2. недеља: од 7.9.2020. до 11.9.2020.

Настава у школи

(пре подне од  8.00)

група Б

група Б

група Б

група Б

група Б

Настава на даљину

група А

група А

група А

група А

група А

 

Распоред звона

за период од 1.9.2020. до 4.9.2020.

Распоред звона

за период од 7.9.2020. до 11.9.2020.

група А

група Б

1.час

од 13.30 до 14.00

1.час

од 8.00 до 8.30

2.час

од 14.05 до 14.35

2.час

од 8:35 до 9:05

3.час

од 14.40 до 15.10

3.час

од 9.10 до 9.40

4.час

од 15.15 до 15.45

4.час

од 9.45 до 10.15

5.час

од 15.50 до 16.20

5.час

од 10.20 до 10.50

6.час

од 16.25 до 16.55

6.час

од 10.55 до 11.25

Преузмите  Распоред часова V-VIII

Напомена:

Настава за ученике који су се путем анкете, изјаснили искључиво за наставу на даљину:

 • ТВ емисије према утврђеном распореду МПНТР
 • Настава на даљину путем Гугл учионица