vazno_zavrsni

Mере заштите и правила понашања у школи од 1.9.2020.

Поштовани ученици и родитељи,

неопходно је да се сви придржавамо мера заштите и правила понашања, посебно сачињених за период пандемије COVID-19. Правила понашања у доба пандемије:

ЗА УЧЕНИКЕ

• Ученици који имају повишену телесну температуру  и/или симптоме респираторне инфекције не треба да долазе у школу.

• Када дођете у школу, школско двориште/ пред улаз у школску зграду сачекајте учитеља/дежурног наставника и притом одржавајте физичку дистанцу са другим особама  од најмање 1,5 метра.

• Када улазите у школу треба да носите маску, правилно (тако да маска прекрива уста и нос), дезинфикујете руке на улазу и прелазите преко постављене дезобаријере за обућу.

• Ношење маске:

− маску треба да носите при уласку у школу па све до доласка до своје клупе

− маску обавезно користити и приликом одговарања и сваког разговора

− маску обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет

− маску треба носити при одласку из школе

– искоришћене и поцепане маске искључиво бацити у корпу за отпатке

• Редовно прање руку:

– Обавезно пре доласка у школу, после одласка у тоалет, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања), када су видно запрљане, након доласка из школе и увек када постоји потреба.

• Физичка дистанца

– Потребно је одржавати физичку дистанцу са другим особама  у школи од најмање 1,5 метра.

– Ученици ће током наставе користити само једну учионицу водећи рачуна о физичкој дистанци.

– Пре и после наставе, за време одмора, у ходницима, свлачионицама, фискултурној сали, ученици треба да воде рачуна о физичкој дистанци, водећи рачуна да не стварају гужву.

• Ученици користе тоалета тако да у простор где се налазе кабине улази онолико деце колико кабина има, а испред тоалета се чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

• При свакој сумњи на постојање неког здравственог проблема ученик треба да се обрати учитељу, наставнику, било ком запосленом у школи.

• Сва важнија обавештења (распоред часова, смене, распоред звоњења…) биће постављене на сајту школе. http://www.oszzrenjanin.edu.rs/

• Едукативни материјали о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

• За све непознате речи и нејасне ставке у овом тексту ученици ће добити разјашњење од учитеља, наставника, педагога, психолога, директора и од сваког запосленог у школи.

ЗА РОДИТЕЉЕ/СТАРАТЕЉЕ

• Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу. Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

• Особе које доводе децу у школу/одводе децу из школе обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду, не улазе у школу већ децу прате до улаза у школско двориште где децу преузимају дежурни наставници или помоћно особље.

• Неопходно је да родитељи, законски заступници, особе које доводе децу у школу/одводе децу из школе задржавају међусобну удаљеност од два метра.

• Родитељи треба да обезбеде детету посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.

• Кад год је то могуће родитељи не треба да улазе у школу. Пожељно је да се комуникације са запосленима у школи обављају телефоном (548-820), имејлом (oszarko@gmail.com), телефонски или путем родитељских Вибер група са учитељима и одељењским старешинама.

• Када постоји потреба да родитељ уђе у школски објекат, онда је у обавези да правилно носи маску (тако да маска прекрива уста и нос), дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу.

• У случају када је у школском објекту родитељ, уз минимално задржавање размењује информације са запосленима у школи.

• При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције код ученика родитељ ће бити одмах обавештен, а до доласка родитеља о детету ће се бринути неко од запослених у школи у посебној просторији/учионици одређеној за изолацију.

• Све важније информације (обавештења, распореди часова и распореди звоњења…) биће постављене на сајту школе http://www.oszzrenjanin.edu.rs/

• Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.