Ужина и продужени боравак – ЈНМВ 5/2020

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2020 – Ужина и продужени боравак

Преузмите документацију:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда