30709058_965684323600420_7083566158292451328_o

Календар активности завршног испита и уписа у средње школе

Извод из Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2019/2020. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину

01.06. (понедељак)

Пробни завршни испит – тест из српског (матерњег) језика и комбиновани тест – по раније утврђеним процедурама

02.06. (уторак)

Пробни завршни испит – тест из математике

17.06. од 09.00 до 11.00 (среда)

Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

17. и 18.06. (среда и четвртак)

Скенирање и прегледање теста из српског (матерњег) језика

18.06. од 9.00 до 11.00 (четвртак)

Завршни испит – тест из математике

18. и 19.06. (четвртак и петак)

Скенирање и прегледање теста из математике

19.06. од 09.00 до 11.00 (петак)

Завршни испит – комбиновани тест

19. и 20.06. (петак и субота)

Скенирање и прегледање комбинованог теста

20. и 21.06. (субота и недеља)

Скенирање ИД образаца и повезивање са тестом (дешифровање)

22.06. (понедељак)

Унос резултата завршног испита

23.06. до 08.00 (уторак)

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

23.06. од 08.00 до 15.00 (уторак)

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

24.06. од 08.00 до 16.00 (среда)

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама

28.06. до 08.00 (недеља)

Објављивање коначних резултата завршног испита

29. и 30.06. од 08.00 до 15.00 (понедељак и уторак)

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

04.07. од 08.00 (субота)

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

04.07. од 08.00 до 15.00 (субота )

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

05.07. до 12.00 (недеља)

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

уторак 07.07. до 24.00

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

08.07. до 08.00 (среда)

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

8. и 09.07. од 08.00 до 15.00 (среда и четвртак)

Упис ученика у средње школе – први уписни круг

08.07. од 08.00 до 15.00 (среда)

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

10.07. до 24.00 (петак)

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

10.07. до 24.00 (петак)

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

11.07. од 08.00 до 15.00 (субота)

Упис ученика у средње школе – други уписни круг

 

Редослед кандидата утврђује се на основу:

  • Општег успеха од VI до VIII разреда – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

  • Успеха на завршном испиту – највише 40 бодова

Сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања. Сваки тачан одговор доноси ученику један поен, дакле највише 20 у укупном скору. Потом број поена из матерњег језика и математике множите коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог теста коефицијентом 0,7, како би добили бодове који се рачунају при упису у средње школе.

Српски језик – највише 13 бодова
Математика – највише 13 бодова
Комбиновани тест – највише 14 бодова