VIII

Организација завршних активности за ученике осмог разреда

Наставна година за ученике 8. разреда завршава се у петак, 5. јуна.

Настава на даљину завршава се у петак 29. маја 2020. До тог дана предметни наставници ће припремити предлог закључних оцена из свих предмета, на основу активности ученика током периода наставе на даљину, али и целокупног рада, односно свих оцена и активности ученика током ове школске године.

У понедељак, 1. јуна, ученици 8. разреда долазе у школу где, у договору са старешинама о терминима, преузимају тестове пробних завршних испита из српског језика и комбиновани тест, који носе кућама, где ће их решавати. Ове тестове ученици враћају и предају одељењским старешинама решене наредног дана.

У уторак, 2. јуна, осмаци у школи полажу пробни завршни тест из математике, у два термина:

  • прва група – VIII1 и VIII2 од 8.00 до 10.00
  • друга група – VIII3 и VIII4 од 11.00 до 13.00

Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију у вези са предметним тестовима.

Од понедељка, 1. јуна до петка 5. јуна, сваког дана, школа предвиђа одвојене термине часова за ученике осмог разреда, у трајању од један и по сат, током којих ће ученици који имају примедбу на предлог закључне оцене моћи да је поправе. О овој намери ученици морају обавестити одељењског старешину, а овај договара термин са предметним наставником.

Од среде 3. јуна до понедељка 15. јуна школа организује припрему за полагање завршног испита (припремна настава), у складу са исказаним потребама ученика, у трајању од десет дана, у складу са законом. Припремна настава организују се на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција, у школском простору.

* Распоред посебних часова и часова припремне наставе објавићемо благовремено.

Завршни испит ученици ће полагати 17, 18. и 19. јуна 2020. године.