Добро дошли!

VIII

Наставна година за ученике 8. разреда завршава се у петак, 5. јуна. Настава на даљину завршава се у петак 29. маја 2020. До тог дана предметни наставници ће припремити предлог закључних оцена из свих предмета, на основу активности ученика током периода наставе на даљину, али и целокупног рада, односно ...