prvak

Уџбеници за 1. разред – обавештење за родитеље

Ових дана многи родитељи будућих ђака првака се интересују могу ли уџбеници за први разред да се поруче посредством школе. Као и ранијих година, омогућили смо родитељима, уколико то желе, да уџбенике набаве на рате.

Списак уџбеника за први разред ОШ ”Жарко Зрењанин” у Зрењанину, за школску 2020/2021.

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.)

1. Буквар,

2. Наставни листови уз Буквар и

3. Читанка за први разред основне школе

МАТЕМАТИКА, уџбеник за  први разред основне школе – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.)

4. Први део

5. Други део

6. Трећи део

7. Четврти део

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.)

8. уџбеник и

9. радна свеска

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1, др Гордана Илић – ФРЕСКА (650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.)

10. уџбеник  за први разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1, Јован Глигоријевић – ФРЕСКА (650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018)

11. уџбеник  за први разред основне школе

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,  енглески језик  за први разред основне школе – Tessa Lochowski – АКРОНОЛО (650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.)

12. уџбеник са електронским додатком

Цена комплета уџбеника је 7.470,00 динара, подељено на рате – исплата до 1. септембра.

Изглед уплатнице:

*Обавeзно навeсти имe и прeзимe дeтeта и да сe ради о уџбeницима за 1. разрeд.

Уплатницe чувати и донeти у школу када будeтe позвани на упис и тeстирањe првака, након укидања ванрeдног стања.

За свe додатнe информацијe можeтe сe обратити мeјлом на адрeсу: oszarko.upis@gmail.com