????????????????????????????????????

Наша игра (огледни час)

Ученици петих разреда су са наставницима физичког и здравственог васпитања Дарком Радлинским, Мирославом Молнаром и Срђаном Игњатовим, као и с наставницама српског језика и књижевности Емилијом Ћоровић и Оливером Урошев Палалић, реализовали огледне часове коралативног типа ова два предмета.

Циљ часова био је развој међупредметних компетенција (за учење, сарању, комуникацију, одговоран однос према здрављу) и корелација предмета. Наиме, ученици су тимски играјући одбојку, запажали елементе које ће описати у писменој вежби. Било је потребно обратити пажњу на атмосферу у току игре, као и правила игре; описати изглед појединих играча; применити основна правила игре; уочити напредак у усавршавању игре, као и сарађивати у групи и тимски се договарати, али и прихватати победу и пораз у складу са фер-плејом. Све то је део ученичке писмене вежбе.

Атмосфера у сали била је кооперативна, знање и спретност се истицало, као и ученичка жеља да се овакви часови понове.

Припремила: наставница Оливера Урошев Палалић