DSC_0955

Огледни час биологије и српског језика и књижевности: Говорни органи и постанак гласова

У понедељак, 9.12.2019. године, наставнице биологије Ивана Вуков и Ана Чисар, и српског језика и икњижевности Марина Живин и Емилија Ћоровић одржале су заједнички огледни час за сва одељења шестог разреда.

У холу школе одржан је квиз који представља систематизацију градива које је на претходним часовима ових предмета обрађено и утврђено.

Наши шестаци показали су завидно знање и такмичарски дух, а активно су учествовали и чланови такмичарских екипа и ученици из публике.

Најбоље знање показали су ученици одељења VI3, али похвале за разумевање и познавање градива, активност и примерено понашање заслужују, свакако, сви који су присуствовали овом занимљивом школском часу.

У евалуацији часа, ученици су изнели жеље да се овакви часови чешће одржавају, увиђајући значај развијања међупредметних компетенција и вршњачке едукације.

Припремила: наставница Емилија Ћоровић