crocodile game pic

Међушколска сарадња

Наставнице енглеског језика Лидија Хаџић и Тамара Влаисављевић су и ове године организовале међушколску сарадњу две основне школе, ОШ „Петар Петровић Његош“ и ОШ „Жарко Зрењанин“.

Тема је била „Wild Animals“ – Дивље животиње.

Идеја је била да се циљано градиво обради применом како традиционалних, тако и модерних наставних метода, уз примену ИКТ наставних средстава у наставном процесу, попут паметне табле. Остварена је корелација са наставним предметом природа и друштво и музичка култура, а ученици су били у прилици да развијају сарадничке односе и вештину руковања паметном таблом.

Ученици су били укључени у индивидуални рад, рад у пару и у групи.

„Ослушкивали“ су оглашавања животиња и препознавали их, играли игру меморије на паметној табли, а затим  и квиз; „ловили“ речи које су недостајале у песмици „Animals, animals“. Потом су заиграли игру на паметној табли, кроз коју су могли да прикажу стечено знање, осим ако их на неком од поља, случајно не ”прогута” нека од дивљих животиња, које вребају!

Група са највише освојених поена током часа је проглашена за победника.

На крају часа, ученици су добили маске животиња које су започели да боје, а за домаћи задатак им је преостало да их исеку и доврше, а затим, на наредном часу, носећи маску одглуме и са неколико кратких реченица опишу дату животињу на енглеском језику, пред одељењем!

Ученици су на добијеним смајлићима доцртали уста, показавши тиме своје расположење у вези са часом!

Наставница Тамара Влаисављевић ће укључити у редовну наставу неке од активности које су се показале најуспешнијим и најбоље прихваћеним, приликом обраде ове теме.

Припрема за час – Wild animals

results

animal sounds teacher comp

Припремила: наставница Тамара Влаисављевић