Настава у природи у школској 2019/2020 – ЈНМВ бр. 3/2019

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2019 – Настава у природи за школску 2019/2020.

Преузмите документацију:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

12.11.2019.

Одлука

15.11.2019.

Обавeштeњe о закључeном уговору – Партија 1

Обавeштeњe о закључeном уговору – Партија 2