DSC_0109

Наставак програма “Основи безбедности деце”

Са почетком нове школске године наставља се реализација програма ”Основи безбедности деце”, коју од пре две године, на основу потписаног споразума између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова, реализују припадници Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из области које се изучавају.

Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован и током школске 2019/2020. године кроз час одељењског старешине, један месечно, са ученицима свих одељења четвртог и шестог разреда.

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика.

Области које ће бити реализоване кроз наставу су:

  • Безбедност деце у саобраћају
  • Полиција у служби грађана
  • Насиље као негативна појава
  • Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
  • Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
  • Превенција и заштита деце од трговине људима
  • Заштита од пожара и
  • Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

Прва тема у нашој школи биће ”Безбедност деце у саобраћају”, а први час већ је одржан данас у одељењу IV3.