Screen Shot 2019-01-19 at 15.51.27

есДневник – портал за родитеље

Ових дана одељењске старешине у есДневник уносе потребне податке о родитељима или старатељима ученика и генеришу њихове налоге. Након тога позваће их да лично дођу и преузму приступне параметре, који ће се састојати од корисничког имена (биће то имејл адреса, која је и услов да се генерише налог) и привремене лозинке, коју ће родитељи моћи да измене, при првом логовању на портал.

Screen Shot 2019-01-19 at 15.27.29

Када родитељ приступи порталу Мој есДневник, на адреси https://moj.esdnevnik.rs, он види све податке из есДневника који се односе искључиво на његово дете, а ако има двоје или троје деце у истој школи, па чак и у различитим школама (основним или средњим), ако се у свакој од њих користи есДневник и ако су у свакој унети сви потребни подаци, он може да види дневнике своје деце и да врши избор за које дете жели да погледа оцене, када их је дете добило и на који начин, изостанке – оправдане и неоправдане, примедбе о владању, похвале, васпитно-дисциплинске мере…

Пре него што приступите порталу Мој есДневник, не би било лоше да погледате следећа два видео упутства. Прво се односи на логовање и промену привремене лозинке, а други вам приказује могућности портала.

Уколико заборавите линк преко ког се логујете на портал, можете га увек пронаћи на сајту школе:

Screen Shot 2019-01-19 at 15.25.30

Координатор есДневника: Мирјана Радовановић