Untitled.001

Обавештење о раду школске библиотеке

Због РЕВИЗИЈЕ – ПОПИСА КЊИГА у школској библиотеци, биће ОБУСТАВЉЕНО ИЗДАВАЊЕ књига од 20.11.2018.

  • за ученике – до завршетка пописа ученичког фонда,
  • за наставнике – до завршетка пописа наставничког фонда.

* Ово се не односи на лектиру коју су ученици у обавези да прочитају по плану и програму и чији је попис, бар оних примерака који су тренутно у библиотеци, већ завршен.

Молимо ученике и колеге да имају разумевања, а уједно да што пре у школску библиотеку ВРАТЕ све позајмљене књиге, као и лектире које им више нису потребне.

Радно време библиотеке: 9.00 – 15.00

Образложење:

Ревизија се ради у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, члан 42. према коме су: Све библиотеке у библиотечкој мрежи Републике Србије, ради утврђивања стварног стања и отписа фондова, дужне да обављају ревизију библиотечко-информационе грађе и извора.