20181115_161930

Аги и Ема у петом два

Ученици петог два су протеклих неколико дана обрађивали роман Игора Коларова „Аги и Ема“.

Роман је нов у Наставном програму за пети разред, који је оријентисан ка исходима учења. Циљ домаће лектире био је развијање читалачких компетенција, али и подстицање имагинације, естетско доживаљавање и критичко мишљење. Ученици су, након групног рада на задацима, погледали истоимени филм Милутина Петровића и упоредили утиске између доживљеног и погледаног.

Припремила наставница: Оливера Урошев Палалић