obavestenje

Обавештење за родитеље и ученике

Допуна кућном реду која је ових дана истакнута на улазу у школу

На предлог тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, доносе се следеће одлуке:

  • Родитељи који доводе децу на наставу или у продужени боравак, уводе их на улаз из дворишта. Исто важи и када родитељи долазе по децу, чекају их после наставе.
  • Родитељи који долазе на заказан родитељски састанак улазе групно, чекајући на улазу позив одељењског старешине, који их одводи у просторију у којој се одржава састанак.
  • Родитељи који долазе на индивидуални разговор, могу ући на главни улаз и у обавези су да се јаве дежурном особљу.
  • Ученици улазе и излазе из школе искључиво на улаз из дворишта, а забрањено им је коришћење главног улаза.
  • Ученици не смеју без дозволе напуштати зграду и двориште школе за време часова и одмора.
  • Школска капија ће током обе смене бити затворена и посебно контролисана.
  • Улаз у фискултурну салу са уличне стране током трајања наставе у обе смене мора бити закључан. Ученици га не смеју користити. У салу улазе и излазе искључиво на улаз из ходника школе, а за време часа и одмора не смеју се задржавати у свлачионици.
  • ПОЈАЧАВА СЕ ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА.