30709058_965684323600420_7083566158292451328_o

Завршни испит и календар уписа у средње школе 2018.

18.06.2018. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

19.06.2018. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из математике

20.06.2018. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – комбиновани тест

  • Долазак у школу сва три дана – најкасније до 8:15
  • Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика.
  • ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР ЗА УЧЕНИКЕ: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица;
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар.
  • Тестови морају бити попуњени хемијском оловком.
  • На тестовиима није дозвољено ништа писати сем тражених одговора или израде задатка.
  • Првих 45 минута трајања теста и последњих 15 минута ученик не може напустити салу.
  • Од  личних ствари дозвољена  је само флашица са водом.

22.06.2018. (до 8 часова)
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

23.06.2018. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

25.06.2018. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

28.06.2018. (од 8 часова)
Објављивање коначних резултата завршног испита

 

29.06.2018. (до 16 часова)
Упис у музичке и балетске школе

29. и 30.06.2018. (од 8 до 15 часова)
Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података

4.07.2018. (од 8 часова)
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

4.07.2018. (од 8 до 15 часова)
Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки

5.07.2018. (до 12 часова)
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

8.07.2018. (од 8 часова)
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

 

8.07.2018. (до 20 часова)
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

9. и 10.07.2018.
Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

9.07.2018. (од 8 до 15 часова)
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг

11.07.2018. (до 8 часова)
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

11.07.2018. (до 8 часова)
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

12.07.2018. (од 8 до 15 часова)
Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

 

 

Редослед кандидата утврђује се на основу:

  • Општег успеха од VI до VIII разреда – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)
Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

  • Успеха на завршном испиту – највише 40 бодова

Сваки од тестова завршног испита имаће 20 питања. Сваки тачан одговор доноси ученику један поен, дакле највише 20 у укупном скору. Потом број поена из матерњег језика и математике множите коефицијентом 0,65, а број бодова са комбинованог теста коефицијентом 0,7, како би добили бодове који се рачунају при упису у средње школе.

Српски језик – највише 13 бодова
Математика – највише 13 бодова
Комбиновани тест – највише 14 бодова

 

* На овом сајту ученици осмих разреда могу да добију све потребне информације везане за упис…

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna