vazno_zavrsni

Пробни завршни испит – информације

Пробни завршни испит, за ученике осмог разреда, ове године ће се одржати 13. и 14. априла.

Ученици ће у два дана радити три теста ‒ у петак 13. априла 2018. године у 12:00 ‒ тест из математике и у суботу 14. априла 2018. године у 9:00 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

У обавези смо да вам дамо следећа обавештења:

 • Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;
 • На пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
 • На пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;
 • Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
 • Резултате са пробног завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;
 • Изузетно, у складу с потребама поједних ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин прве седмице након пробног тестирања.

Просторни услови, у складу са смерницама Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, у нашој школи су обезбеђени, те ће се ученици практично, на овом пробном испиту, упознати и са начином полагања самог завршног испита, који ће се одржати у фискултурној сали.

 • удаљеност између две клупе ће бити најмање 1,2 m;
 • једна клупа – један ученик, при чему ученик заузима средишњи део клупе;
 • клупе ће бити нумерисане стикером са редним бројем ученика, а са списком и редним бројевима су ученици већ упознати;
 • сваки ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са збирног списка;
 • припремљен је и простор у коме ће ученици одложити своје личне ствари, а које не смеју користити на пробном завршном испиту;
 • обезбеђен је довољан број дежурних наставника – један дежурни наставник на 10-12 ученика, као и дежурни наставници испред просторије у којој се полаже;
 • Дозвољени прибор за рад који ученици могу имати током пробног завршног испита: за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица; за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица;
 • од личних ствари на испит се може понети само вода/освежавајући напитак, а све остале личне ствари се одлажу на место предвиђено за ту намену.

Након одржаног испита, а на основу Упутства за прегледање, које садржи решења и начин бодовања, Тим за прегледање тестова прегледа и бодује све тестове у радној седмици након пробног тестирања.

Резултати ученика омогућавају увид у постигнућа ученика на нивоу сваког задатка и теста у целини. Ове податке анализирају предметни наставници и утврђују области у којима је потребна додатна подршка ученицима у припремању за завршни испит.

Предметни наставници су дужни да дају ученицима повратну ионформацију о индивидуалним постигнућима и о постигнућу на нивоу одељења.