Screen Shot 2018-03-20 at 16.05.52

Најављујемо: Један занимљив огледно/угледни час

У среду, 21.3.2018. године, у нашој школи у току 5. и 6. часа, у кабинету број 50 одржаће се ?гледни час: ,,Примена графика функције директне и обрнуте пропорционалности у експерименталној вежби – Провера Омовог закона, коришћењем симулације Ohm’s law 1.3.8. и програма MS Excel.“

Час је припремљен за ученике VIII4, а воде га наставница информатике Милица Кирћански, наставница математике Зорана Раичевић и наставник физике Немања Мицић.

Позивамо све заинетерсоване да дођу и одлуче да ли да час прогласимо Огледним или Угледним.

Припремила: наставница Зорана Раичевић