Screen Shot 2018-01-19 at 00.14.23

Од овог полугодишта у нашој школи – есДневник

Са почетком другог полугодишта, школске 2017/2018. године, наша школа се прикључила великом броју школа у Србији, које ће уместо класичног школског дневника за вођење евиденције користити електронску верзију овог неизбежног школског документа, под називом ”есДневник”.

Шта је заправо есДневник?

Како у званичним упутствима пише: ”Систем есДневник јесте јединствено и централно решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које замењује све досадашње начине вођења евиденције у основним и средњим школама. Основа за коришћење есДневника у основним и средњим школама јесте дефинисана у Закону о основама система образовања и васпитања, Сл. гласник РС, број 88/2017, члан 15, и правилницима министарства.”

Конкретно: ”есДневник је национална платформа за дигитално вођење евиденције, анализу и извештавање о резултатима и напретку ученика, као и за усаглашавње и спровођење наставног плана и програма у образовном систему основних и средњих школа у Републици Србији.”

Ових дана интензивно се радило на уносу неопходних података у есДневник и обучавали су се наставници за његово коришћење, тако да ћемо за који дан бити спремни да архивирамо досадашње ”папирне” дневнике и кренемо са редовним уносом часова, оцена и свега осталог што се уписивало у њих, али сада користећи рачунаре.

Циљ коришћења есДневника је да се олакша рад на вођењу педагошке документације наставницима и да се добију прегледнији подаци о раду школе и напредовању ученика.

Осим тога, у догледно време биће омогућено родитељима да се путем ове дигиталне платформе редовно информишу о раду и напретку своје деце, оценама, изостанцима и препорукама за даљи рад.

Школски координатори есДневника: Ивана Бошњак и Мирјана Радовановић