Blue-background

Најављујемо: Жарков квиз

КВИЗ / СЛОЖИ МЕ

У уторак 5.12.2017. у 10:00 сати, поводом Дана школе, за ученике виших разреда одржаће се КВИЗ општег знања и такмичење СЛОЖИ МЕ. Такмиче се четири екипе. Екипу чине чланови истог индекса. (нпр. екипу ЈЕДАН чине изабрани ученици V1, VI1, VII1 и VIII1)

Пријавите се најкасније до ПЕТКА 1.12.2017. до 12:00 код свог одељењског старешине

  • По један ученик из одељења за учествовање у КВИЗУ (питања су из опште културе: Чија је ово застава? Реши ребус, Како гласи множина именице цвет?….). Ученици једне екипе смеју да се договарају.
  • По два ученика из одељења која ће као пар да учествују у такмичењу СЛОЖИ МЕ:
    • Пети разред слаже слагалицу.
    • Шести разред слаже најдужу реч од задатих слова.
    • Седми разред слаже танграм.
    • Осми разред саставља задати број од датих бројева.

 

Припремиле: наставнице Кристина Барши, Зорана Раичевић