Намирнице и прехрамбени производи за потребе ужине и продуженог боравка – ЈНМВ 3/2017

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2017 – Намирнице и прехрамбени производи за потребе ужине и продуженог боравка

Преузмите документацију:

Конкурсна дикументација

Позив за подношење понуда

11.8.2017.

О Д Л У К A о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 3/2017, набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ужине и продуженог боравка, обликована по партијама

18.8.2017.

Обавештење о обустави поступка