Завршни испит и календар уписа у средње школе 2017.

14.06.2017. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика

15.06.2017. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из математике

16.06.2017. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – комбиновани тест

  • Долазак у школу сва три дана – најкасније до 8:15
  • Сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика.
  • ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР ЗА УЧЕНИКЕ: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица;
  • ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар.
  • Тестови морају бити попуњени хемијском оловком.
  • На тестовиима није дозвољено ништа писати сем тражених одговора или израде задатка.
  • Првих 45 минута трајања теста и последњих 15 минута ученик не може напустити салу.
  • Од  личних ствари дозвољена  је само флашица са водом.

18.06.2017. (до 8 часова)
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

19.06.2017. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

20.06.2017. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама

23.06.2017. (до 8 часова)
Објављивање коначних резултата завршног испита

 

24. и 25.06.2017. (од 8 до 15 часова)
Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података

29.06.2017. (од 8 часова)
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

29.06.2017. (од 8 до 15 часова)
Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки

30.06.2017. (до 12 часова)
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

03.07.2017. (од 8 часова)
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

 

03.07.2016. (до 20 часова)
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

04. и 05.07.2017.
Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

04.07.2017. (од 8 до 15 часова)
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг

07.07.2017. (до 8 часова)
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

07.07.2017. (до 8 часова)
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

07.07.2016. (од 8 до 15 часова)
Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)

 

Редослед кандидата утврђује се на основу:

Општег успеха од VI до VIII разреда (70 бодова)

Успеха на завршном испиту (бодова: 10 српски (матерњи) језик + 10 математика + 10 комбиновани тест)

На овом сајту ученици осмих разреда могу да добију све потребне информације везане за упис…

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna