imag1844

Свим ученицима и наставницима наше школе, желимо срећан распуст и честитамо предстојеће празнике. Желимо вам да из ове године понесете само лепе успомене, а да вам следећа година буде још успешнија.

Друго полугодиште почеће 16. јануара 2017. године, по следећем распореду:

  • пре подне I – IV разред
  • после подне V – VIII разред

Школа ће бити отворена у току распуста, а допунска и додатна настава, као и слободне активности, одвијаће се према договору са наставницима у следећим терминима:

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  V-VIII разред

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАТУМ  И ВРЕМЕ РАДА
Математика Зорана Раичевић 27.12. у 11:15
Енглески језик Душица Кордић 28.12. у 10:00 и 10:45
Шпански језик Анела Милин 26.12. у 11:30
Математика Барши Кристина 28.12. у 10:00
Математика Ибојка Грунчић 28.12. у 9:00
Српски језик Марина Живин 27.12. у 10:30
Хемија Ерић Ибојка 27.12. у 10:00
Енглески језик Славица Микић 27.12. у 10:00
Српски језик Оливера Урошев Палалић 28.12. у 10:00
Српски језик Емилија Ћоровић 28.12. у 9:00
Биологија Ана Јованов 27.12. у 10:00
Физика Рената Лазар Декањ 27.12. у 10:00
Физика Владимир Илић 28.12. у 10:00
Српски језик Јелица Попов 27.12. у 10:30, 28.12. у 9:30 и 10.1.2017. у 10:00
Историја Славица Новаковић 27.12. у 12:00, 28.12. у 12:00 и 11.1.2017. у 12:30
Шпански језик Весна Бјелић 29.12. у 8:00
Географија Александра Кукољ 27.12. у 11:00
ТИО Вишња Поповић 27.12. у 12:30
Биологија Ивана Вуков 28.12. у 11:00
ТИО Снежана Врањеш 29.12. у 10:00
Историја Гордана Костић 27.12. у 13:00
Математика Дарко Царић 12.1.2017.
Српски језик Ружица Миолски 28.12. у 11:00

 РАСПОРЕД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  V-VIII разред

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИК ДАТУМ И ВРЕМЕ РАДА
Математичка секција Зорана Раичевић 28.12. у 10:00
Математичка секција Грунчић Ибојка 28.12. у 10:30
Драмска секција Марина Живин 28.12. у 10:00
Преводилачка секција Славица Микић 29.12. у 10:00
Љубитељи музике Вера Сабо 27.12. у 11:00
Клуб УН Славица Новаковић 27.12. у 11:00 и 11.1. у 10:00
Љубитељи књижевности О. Палалић Урошев 28.12. у 11:00
Ликовна секција 5-6 р. Хајналка Ђокић 28.12. у 9:00
Ликовна секција 7-8 р. Хајналка Ђокић 29.12. у 9:00
Информатичка секција Милица Кирћански 27.12. у 11:00
Рукометна секција Дарко Радлински 26.12. у 9:00
Литерарна секција Емилија Ћоривић 28.12. у 11:00
Љубитељи књиге Емилија Ћоривић 27.12. у 9:00 и 10.1. у 10:00
Прва помоћ Ана Јованов 28.12. у 8:00
Физика Рената Л.Д. 27.12. у 11:00
Шпански језик Весна Бјелић 29.12. у 10:15
Географија Александра Кукољ 28.12. у 11:00
ТИО Снежана Врањеш 28.12. у 10:00
Историја Гордана Костић 27.12. у 11:00

РАСПОРЕД ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  V-VIII разред

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАТУМ И ВРЕМЕ РАДА
Математика Раичевић Зорана 27.12. у 10:30
Енглески језик Душица Кордић 26.12. у 9:00
Шпански језик Анела Милин 27.12. у 10:30 и 10.1. у 10:00
Математика Барши Кристина 27.12. у 10:30 и 28.12. у 10:45
Математика Ибојка Грунчић 27.12. у 11:00
Српски језик Марина Живин 28.12. у 11:00
Хемија Ерић Ибојка 27.12. у 11:00 и 28.12. у 12:30
Историја Славица Новаковић 27.12. у 10:00 и 28.12. у 10:00
Српкси језик Оливера Палалић Урошев 28.12. у 9:00
Информатика и рачунарство Милица Кирћански 28.12. у 10:00
Српски језик Емилија Ћоровић 28.12. у 10:00 и 10.1. у 11:00
Биологија Ана Јованов 28.12. у 10:30
Географија Јадранка Грујић 27.12. у 10:30
Физика Рената Л.Д. 27.12. у 12:00 и 10.1. у 9:00 (VI), 10:00 (VII)
Српски језик Јелица Попов 28.12. у  11:00 и 11.1. у 10:30
Шпански језик Весна Бјелић 27.12. у 10:30
Географија Александра Кукољ 29.12. у 11:00
ТИО Вишња Поповић 27.12. у 11:30
Биологија Ивана Вуков 28.12. у 10:00
ТИО Снежана Врањеш 29.12. у 10:45
Историја Гордана Костић 27.12. у 12:00

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  I – IV РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ И ВРЕМЕ РАДА
срепски језик

математика

I 1 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

I 2 28.12.2016.   9:30

29.12.2016.   9:30

срепски језик

математика

I 3 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

I 4 27.12.2016.   9:00
срепски језик

математика

II 1 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

II 2 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

II 3 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

II 4 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

III 1 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

III 2 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

III 3 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

III 4 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

IV 1 27.12.2016.   10:30
срепски језик

математика

IV 2 27.12.2016.    10:30
срепски језик

математика

IV 3 27.12.2016.   10:00
срепски језик

математика

IV 4 27.12.2016.   10:30

РАСПОРЕД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  I – IV РАЗРЕД

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊЕ ДАТУМ И ВРЕМЕ РАДА
Певам и свирам I 1 26.12.2016.   10:00
Спортска секција I 2 26.12.2016.   10:30
Ликовна радионица I 3 26.12.2016.   10:30
Маштам и стварам I 4 26.12.2016.   10:30
Спортска секција II 1 26.12.2016.   10:30
Певамо и плешемо II 2 26.12.2016.   10:30
Драмска секција II 3 26.12.2016.   10:30
Маштам и стварам III 1 26.12.2016.   10:00
Веште руке III 2 26.12.2016.   10:00
Певам и плешем III 3 26.12.2016.   10:00
Драмаштарије III 4 26.12.2016.   10:30
Игром до знања IV 1 26.12.2016.   10:30
Саобраћај IV 2 26.12.2016.   10:30
Кроз игру и забаву IV 3 28.12.2016.   10:00
Ритмичко-драмска секција IV 4 26.12.2016.   10:30