Сарадњом до знања

Математика, информатика и енглески језик: Ученици VII3 и VII4 су се у петак, 30. септембра, упознали са Питагорином теоремом користећи видео снимке Khan Academy на енглеском језику и онлајн преводилац, а затим решавали задатке на енглеском. Све ово је део пројекта ,,Сарадњом до знања“ у који је укључена и наша школа.

Ево како је то изгледало…

ПРВИ ДЕО ЧАСА:Погледали смо кратак филм о Питагориној теореми.

ДРУГИ ДЕО ЧАСА:Ученици су превели дате енглеске речи на српски језик.

square, right triangle, side, length, to figure out, shorter, long, opposite, to call, equal, to solve, to multiply, to substract, square root

ТРЕЋИ ДЕО ЧАСА: Погледали су видео снимак поступка решавања једног задатка на Khan Academy.

https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/pythag-theorem/v/pythagorean-theorem-2

ЧЕТВРТИ ДЕО: Решавали су остале задатке и решења записивали у свеску

ПЕТИ ДЕО: Решили су проблемски задатак.

https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/pythag-theorem/e/pythagorean-theorem-word-problems

Припремила: наставница Зорана Раичевић