vazno_zavrsni

Завршни испит – упутство за ученике и родитеље

Ближи се завршни испит за ученике осмог разреда. Молимо родитеље и ученике да преузму и пажљиво прочитају упутства о полагању завршног испита, која прилажемо.

ЗАВРШНИ ИСПИТ – УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

ЗАВРШНИ ИСПИТ – УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ