ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ – ЗАВРШНИ ИСПИТ
Српски језик
15.06.2016. среда, српски/матерњи језик, од 9:00-11:00 часова
Математика
16.06.2016. четвртак, математика, од 9:00-11:00 часова
Комбиновани тест
17.06.2016. петак, комбиновани тест, од 9:00-11:00 часова
Прелиминарни резултати завршног испита
19.06.2016. недеља, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама од 8:00 часова
Пријем жалби и решавање по жалбама ученика
20.06.2016. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног испита, од 08:00 до 16:00 часова у основним школама
21.06.2016. уторак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 08:00 до 16:00 часова
Објављивање коначних резултата завршног испита
24.06.2016. петак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8:00 часова
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама:
25. и 26.06.2016. од 08:00 до 15:00 часова
Коначан распоред по школама и образовним профилима:
04.07.2016. понедељак, од 8:00 часова
Упис ученика у средње школе
05. и 06.07.2016. упис ученика у средње школе
Редослед кандидата утврђује се на основу: Општег успеха од VI до VIII разреда (70 бодова)
Успеха на завршном испиту (бодова: 10 српски (матерњи) језик + 10 математика + 10 комбиновани тест)

КАЛЕНДАР УПИСА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

до 15.05.2016.
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
20 – 23.05.2016. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
20. и 23.05.2016. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
28.05 – 12.06.2016.
Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
02 – 04.06.2016.
Пријемни испити у музичким и балетским школама
03 – 05.06.2016. (од 9 до 14 часова и од 14 до 17 часова)
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
04.06.2016. (од 10 до 12 часова)
Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
05.06.2016. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике)
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика)
04. и 05.06.2016. (од 10 до 12 часова)
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
04. и 05.06.2016. (од 9 до 14 часова)
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
30.05-10.06.2016.
Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
08.06.2016. (до 8 часова)
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за обдарене ученике у рачунарској гимназији
09.06.2016. (до 8 часова)
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
09.06.2016. (од 8 до 16 часова)
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
10.06.2016. (до 12 часова)
Коначни резултати пријемних испита
15.06.2016. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
16.06.2016. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – тест из математике
17.06.2016. (од 9 до 11 часова)
Завршни испит – комбиновани тест
19.06.2016. (до 8 часова)
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
20.06.2016. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
21.06.2016. (од 8 до 16 часова)
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
24.06.2016. (до 8 часова)
Објављивање коначних резултата завршног испита
24.06.2016. (до 16 часова)
Упис у музичке и балетске школе
25. и 26.06.2016. (од 8 до 15 часова)
Попуњавање и предаја листе жаља у основној школи и унос у базу података
30.06.2016. (од 8 часова)
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
30.06.2016. (од 8 до 15 часова)
Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
01.07.2016. (до 12 часова)
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
04.07.2016. (од 8 часова)
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
04.07.2016. (до 20 часова)
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
05. и 06.07.2016.
Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
05.07.2016. (од 8 до 15 часова)
Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
08.07.2016. (до 8 часова)
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
08.07.2016. (до 8 часова)
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
08.07.2016. (од 8 до 15 часова)
Упис ученика у средње школе – други усписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)