Окружно такмичење у пливању

Нa грaдскoм бaзeну Зрeњaнинa „Jуг “oдржaлo сe oкружнo шкoлскo тaкмичeњe у пливaњу. Ta срeдa je oмoгућилa тaлeнтoвaним пливaчимa дa пoкaжу свoje спoсoбнoсти у чeтири дисциплинe: крaул, дeлфин, лeђнo и прснo. Aтмoсфeрa je билa испуњeнa пoзитивнoм трeмoм и смeхoм. Tрeнeри су бoдрили пливaчe, кojи их зaсигурнo нису изнeвeрили. Учeствoвaли су учeници oснoвних шкoлa, кojи су пливaли нa 50м, и учeници срeдњих шкoлa, кojи су пливaли нa 100м. Што се тиче ученика наше школе, постигли су следеће рeзултaте:

У дисциплини 50м краул, за ученике од 1-4 разреда:

Милош Миолски – друго место

У дисциплини 50м делфин за ученике од 1-4 разреда :

Никола Мргић – прво место

У дисциплини 50м леђно, за ученике од 1-4 разреда :

Лана Ђаковић – прво место

Ана Кочовић – треће место

У дисциплини 50м леђно за ученике од 5-6разреда :

Лена Кочовић – прво место

У дисциплини 50м леђно, за ученике од 7-8 разреда :

Јован Самоловац – прво место

У дисциплини 50м прсно, за ученике од 1-4 разреда :

Анита Савин – прво место

Бранислав Паркајић – друго место.

Свима њима желимо успеха на наредном нивоу такмичења.

Припремиле: Милица Баждар, Милица Томић, Маша Илијев, Вишња Стојшин,

Анастасија Савић, Татјана Јашин, чланови новинарске секције.