Термини пријема родитеља

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Слађана Глигоријевић I/1  среда  16:15 – 17:00
Наташа Нађалин I/2  среда  16:15 – 17:00
Драгослав Жигић I/3  понедељак  17:05
Драгана Радоња I/4  торак  16:00 – 17:00
Јасна Вујадиновић II/1  уторак  16:00 – 17:00
Јованка Вукојевић II/2  среда  17:00
Предраг Мартинов II/3  петак  16:15
Јадранка Стајић II/4  среда  17:00
Александра Жигић III/1  четвртак  17:50
Јадранка Жигић III/2  понедељак  17:50
Снежана Радаковић III/3  четвртак  17:50
Павија Иванић III/4  уторак  17:50
Весна Тешић IV/1  среда  15:15 – 16:00
Евица Козловачки IV/2  понедељак  17:50
Зорица Ђурин IV/3  среда  17:50
Људмила Воркапић IV/4  четвртак  16:15 – 17:00

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени

Термини пријема родитеља
*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени