Термини пријема родитеља

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Јасна Вујадиновић I/1  уторак  17 сати
Јованка Вукојевић I/2  понедељак  17 сати
Предраг Мартинов I/3  петак  16.15 сати
Јадранка Стајић I/4  понедељак  16.15 – 17.00 сати
Александра Жигић II/1  четвртак  17.50 сати
Јадранка Жигић II/2  понедељак  17.50 сати
Снежана Радаковић II/3  понедељак  17.50 сати
Павија Иванић II/4  уторак  17.50 сати
Весна Тешић III/1  четвртак  14.15 – 15.05 сати
Евица Козловачки III/2  понедељак  17 сати
Зорица Ђурин III/3  уторак  17.50 сати
Људмила Воркапић III/4  уторак  16-17 сати
Слађана Глигоријевић IV/1  среда  16.15-17 сати
Наташа Нађалин IV/2  уторак  17-17.45 сати
Драгослав Жигић IV/3  среда  17 сати
Драгана Радоња IV/4  уторак  15-16 сати

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Место:

Милица Кирћански V/1  понедељак  16.30-17.20 сати  инф. кабинет
Снежана Врањеш V/2  уторак  16.35-17.20 сати  ТиО кабинет
Кристина Барши V/3  четвртак  14.45-15.30 сати  учионица 55
Александра Кукољ V/4  петак  15.45-16.30 сати  учионица 3
Срђан Игњатов VI/1  понедељак  14.45-15.30 сати  фискулт. сала
Ана Јованов VI/2  петак  16.35-17.25 сати  учионица 44
Рената Лазар Декањ VI/3  четвртак  15.45-16.30 сати  припремна за физику
Зорана Раичевић VI/4  понедељак  16.30-17.20 сати  кабинет 53
Емилија Ћоровић VII/1  понедељак  17.20-18.10 сати  учионица 26
Ивана Вуков VII/2  среда  15.45-16.30 сати  припремна за биологију
Весна Бјелић VII/3  петак  15.45-16.30 сати  учионица 27
Мирослав Молнар VII/4  четвртак  15.45-16.30 сати  фискулт. сала
Вера Сабо VIII/1  понедељак  15.45-16.30 сати  музички кабинет
Дарко Радлински VIII/2  уторак  15.45-16.30 сати  фискулт. сала
Славица Микић VIII/3  понедељак  15.45-16.30 сати
Јелица Попов VIII/4  четвртак  16.30 сати  учионица 20

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени