Термини пријема родитеља

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Слађана Глигоријевић I/1  среда  16:15 – 17:00
Наташа Нађалин I/2  среда  16:15 – 17:00
Драгослав Жигић I/3  понедељак  17:05
Драгана Радоња I/4  торак  16:00 – 17:00
Јасна Вујадиновић II/1  уторак  16:00 – 17:00
Јованка Вукојевић II/2  среда  17:00
Предраг Мартинов II/3  петак  16:15
Јадранка Стајић II/4  среда  17:00
Александра Жигић III/1  четвртак  17:50
Јадранка Жигић III/2  понедељак  17:50
Снежана Радаковић III/3  четвртак  17:50
Павија Иванић III/4  уторак  17:50
Весна Тешић IV/1  среда  15:15 – 16:00
Евица Козловачки IV/2  понедељак  17:50
Зорица Ђурин IV/3  среда  17:50
Људмила Воркапић IV/4  четвртак  16:15 – 17:00

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени

 

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Место:

Јелица Попов V/1  четвртак  16:30-17:20  учионица 28
Вера Сабо V/2  четвртак 14:45-15:30  музички кабинет
Дарко Радлински V/3  среда  14:45-15:30  фискулт. сала
Анела Милин V/4  понедељак  15:30-16:30  припрема 1
Милица Кирћански VI/1  четвртак  16:35-17:20  инф. кабинет
Снежана Врањеш VI/2  петак  18:15-19:00  ТиО кабинет
Кристина Барши VI/3  уторак  17:25-18:10  учионица 55
Александра Кукољ VI/4  уторак  17:25-18:10  учионица 3
Срђан Игњатов VII/1  петак  15:45-16:30  фискулт. сала
Ана Јованов VII/2  петак  15:45-16:30  учионица 44
Рената Лазар Декањ VII/3  петак  17:25-18:10  учионица 24
Зорана Раичевић VII/4  четвртак  16.35-17.20  кабинет 53
Емилија Ћоровић VIII/1  понедељак  16:35-17:20  учионица 26
Ивана Вуков VIII/2  понедељак  16:35-17:20  припремна за биологију
Весна Бјелић VIII/3  петак  15.45-16.30  учионица 29
Мирослав Молнар VIII/4  понедељак  13:50-14:35  фискулт. сала

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени