Термини пријема родитеља

Школска 2019-2020. година 

termini I-IV termini V-VIII

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени