Термини пријема родитеља

Одељењски старешина:

Одељење:

Дан:

Време:

Весна Тешић I/1
Евица Козловачки I/2
Зорица Ђурин I/3
Људмила Воркапић I/4
Слађана Глигоријевић II/1
Наташа Нађалин II/2
Драгослав Жигић II/3
Драгана Радоња II/4
Јасна Вујадиновић III/1
Јованка Вукојевић III/2
Предраг Мартинов III/3
Јадранка Стајић III/4
Ивана Бошњак IV/1
Јадранка Жигић IV/2
Снежана Радаковић IV/3
Павија Иванић IV/4

*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени.

 
*наведени су термини пријема родитеља када су ученици на настави у поподневној смени