Списак уџбеника – школска 2019/2020.

ПРВИ РАЗРЕД

„ФРЕСКА” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет

(Буквар, Наставни листови уз Буквар и Читанка  за први разред основне школе);

Светлана Јоксимовић 650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.
„ФРЕСКА” Математика, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); Светлана Јоксимовић 650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.
„ФРЕСКА” СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); Светлана Јоксимовић 650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.
„ФРЕСКА” Музичка култура ,

уџбеник  за први разред основне школе;

 др Гордана Илић 650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.
„ФРЕСКА” Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе, Јован Глигоријевић 650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018
„АКРОНОЛО” OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,  енглески језик  за први разред основне школе;

уџбеник са електронским додатком

Tessa Lochowski 650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.

ДРУГИ РАЗРЕД

„БИГЗ школство” СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;

уџбенички комплет

 

650-02-00183/2019-07

од  20.5.2019.

„У срцу знања”, читанка,  српски језик за други разред основне школе Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

„Од гласa до реченице”, граматика за други разред основне школе Мирјана Стакић
Латиница, уџбеник за други разред основне школе  Мирјана Стакић
Радна свеска, српски језик за други разред основне школе Мирјана Стакић,

Јован Љуштановић,

Зорица Рацић

„АКРОНОЛО” Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред основне школе Linnette Ansel Erocak,

Jeanne Perrett

650-02-00434/2018-07

од 4.4.2019.

„БИГЗ школство” Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе;  Сања Маричић,

Драгица Ђуровић

650-02-00186/2019-07

од 21.5.2019.

Математика 2 , радни листови за други разред основне школе  (први и други део)
„БИГЗ школство” Свет око нас,  уџбеник за други разред основне школе; Сања Благданић,

Зорица Ковачевић,

Славица Јовић

650-02-00178/2019-07

од 21.5.2019.

Свет око нас,  радна свеска за други разред основне школе;
„БИГЗ школство” Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе; Кристинка Селаковић,

Бојана Проле

650-02-00173/2019-07

од 9.5.2019.

„БИГЗ школство” Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе Весна Марковић,

Вања Хршак

650-02-00185/2019-07

од 10.5.2019.

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЕДУКА

Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе

Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ЕДУКА

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Математика 3а и Математика 3б, радне свеске за трећи разред основне школе

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Природа и друштво за трећи разред основне школе 3а

Уџбеник са радним листовима Природа и друштво за трећи разред основне школе 3б

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Музичка култура 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећи разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Discover English Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе

Discover English Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЕДУКА

Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе

Поуке о језику за четврти разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе

Српски језик 4 – Контролне вежбе са решењима прилагођене образовним страндардима за 4. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4а

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4б

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ЕДУКА

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе

Природа и друштво 4 вежбанка за четврти разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЕДУКА

Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе

Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе

 

ПЕТИ РАЗРЕД

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; Милутин Мићић 650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.
„ГЕРУНДИЈУМ” Математика за пети разред основне школе; др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018
Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

Електронски додатак уз уџбенички комплет;

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

„BIGZ školstvo” Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.
„KLETT” Читанка „Расковник”  за пети разред основне школе; Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
Граматика за пети разред основне школе; Весна Ломпар
„BIGZ školstvo” Музичка култура 5 за пети разред основне школе; Маја Обрадовић 650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.
„ЕДУКА” Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; Вера Матановић,

Весна Милетић

650-02-00089/2018-07 од 27.4.2018.
„ЕДУКА” Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање); Зоран Д. Лапчевић 650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018.
„KLETT” EYES OPEN 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) Ben Goldstein,

Ceri Jones,

David McKeegan,

Vicki Anderson,

Eoin Higgins

 

650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.
„DATA STATUS” Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком;

Историјски атлас за основну и средње школе

Никола Бацетић,

Немања Цвитковац

650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018
„EDUCATIONAL CENTRE” Шпански језик за 5. и 6. разред основне школе (прва и друга година учења) Francisca Castro

Ignacio Rodero

Carmen Sardinero

650-02-00010/2019-07

од 17.1.2019.

ШЕСТИ РАЗРЕД

„ЕДУКА” Читанка, У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе др Јелена Журић 650-02-00038/2019-07 од 19.4.2019.
Говор и језик, српски језик и књижевност за шести разред основне школе др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Hablamos? 2,  шпански језик за шести разред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник са ЦД-ом и радна свеска)

Анђелка Пејовић,

Маја Андријевић

650-02-00017/2019-07 од 18.3.2019.
„KLETT” Еyes Open 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска)

Ben Goldstein,

Ceri Jones,

Emma Heyderman;

Vicki Anderson,

Eoin Higgins

650-02-00452/2018-07 од 19.4.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Милутин Мићић 650-02-00024/2019-07 од 11.4.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019.
„DATA STATUS” Историја 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе; др Андрија Узелац,

Немања Цвитковац,

Миломир максимовић

650-02-00090/2019-07 од 20.5.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Географија за шести разред основне школе; Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019.
„KLETT” Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; Марина Радојевић 650-02-00104/2019-07 од 20.5.2019.
Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
„ГЕРУНДИЈУМ” Математика 

за шести разред основне школе;

Синиша Јешић,

Јасна Благојевић,

Александра Росић

650-02-00052/2019-07 од 21.5.2019.
Збирка задатака из математике за шести разред основне школе; Синиша Јешић,

Тања Њаради,

Јасна Благојевић

„DATA STATUS” Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Миљуш,

др Немања Рајчевић,

Гордана Ковачевић

650-02-00091/2019-07 од 10.5.2019.
„ЕДУКА” Техника и технологија за шести  разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.
„ЕДУКА” Информатика и рачунарство са дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе; Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – KLETT

„Пут”, читанка за седми разред основне школе

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – KLETT

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

ФИЗИКА – KРУГ

Физика 7 – задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 7. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе

БИОЛОГИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Биологија 7, за 7. разред основне школе

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Хемија за 7. разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА

Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе

Техничко и информатичко образовање радна свеска за седми разред основне школе

Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред – уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање – Конструктор УК7, ОК7 – механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник

English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећу годину учења

¿HABLAMOS? 3 – радна свеска за трећу годину учења

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – KLETT

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – KLETT

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

ФИЗИКА – КРУГ

Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 8. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

БИОЛОГИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Биологија 8”, радни уџбеник биологије за осми разред основне школе

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Хемија за 8. разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења

¿HABLAMOS? 4 – радна свеска за четврту годину учења