Списак уџбеника – школска 2018/2019.

ПРВИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЕДУКА

Читанка за други разред основне школе

Језичке поуке за други разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за други разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Математика 2а за други разред основне школе

Уџбеник са радним листовима Математика 2б за други разред основне школе

СВЕТ ОКО НАС – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Свет око нас за други разред основне школе 2а

Уџбеник са радним листовима Свет око нас за други разред основне школе 2б

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Our Discovery Island 1, уџбеник за енглески језик за 2. разред основне школе

Our Discovery Island 1, радна свеска за енглески језик за 2. разред основне школе

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЕДУКА

Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе

Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за трећи разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ЕДУКА

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Математика 3а и Математика 3б, радне свеске за трећи разред основне школе

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Природа и друштво за трећи разред основне школе 3а

Уџбеник са радним листовима Природа и друштво за трећи разред основне школе 3б

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Музичка култура 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећи разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Discover English Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе

Discover English Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ЕДУКА

Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе

Поуке о језику за четврти разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе

Српски језик 4 – Контролне вежбе са решењима прилагођене образовним страндардима за 4. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4а

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4б

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ЕДУКА

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе

Природа и друштво 4 вежбанка за четврти разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – ЕДУКА

Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе

Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе

 

ПЕТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ЛИКОВНА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЈА

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе

„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе

„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе

ФИЗИКА – КРУГ

Физика 6 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 6. разред основне школе

Збирка задатака из математике 6 за 6. разред основне школе, на три нивоа

БИОЛОГИЈА – НОВИ ЛОГОС

Биологија 6, уџбеник биологије за шести разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА

Техничко и информатичко образовање уџбеник за шести разред основне школе

Техничко и информатичко образовање радна свеска за шести разред основне школе

Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред – Комплет материјала за техничко и информатичко образовање са упутством за коришћење за 6. разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 2 Student’s book”, eнглески језик за шести разред основне школе, уџбеник

„English Plus 2 Workbook”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 2 – уџбеник са електронским аудио додатком за другу годину учења

¿HABLAMOS? 2 – радна свеска за другу годину учења

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – KLETT

„Пут”, читанка за седми разред основне школе

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – KLETT

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

ФИЗИКА – KРУГ

Физика 7 – задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 7. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 7. разред основне школе

БИОЛОГИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Биологија 7, за 7. разред основне школе

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Хемија за 7. разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЕДУКА

Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе

Техничко и информатичко образовање радна свеска за седми разред основне школе

Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред – уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање – Конструктор УК7, ОК7 – механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 3 Student’s book”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник

English Plus 3 Workbook, Енглески језик за 7. разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 3 – уџбеник са електронским аудио додатком за трећу годину учења

¿HABLAMOS? 3 – радна свеска за трећу годину учења

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – KLETT

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – KLETT

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

ФИЗИКА – КРУГ

Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 8. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

БИОЛОГИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Биологија 8”, радни уџбеник биологије за осми разред основне школе

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Хемија за 8. разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења

¿HABLAMOS? 4 – радна свеска за четврту годину учења