Списак уџбеника – школска 2021-2022. година

I РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови уз Буквар и Читанка  за први разред основне школе) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.)

МАТЕМАТИКА, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.)

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1, уџбеник  за први разред основне школе – др Гордана Илић – ФРЕСКА (650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1, уџбеник за први разред основне школе – Јован Глигоријевић – ФРЕСКА (650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018)

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,  енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком – Tessa Lochowski – АКРОНОЛО (650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.)

 

II РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет: „У срцу знања”, читанка,  српски језик за други разред основне школе – Јован Љуштановић, Зорица Рацић; „Од гласa до реченице”, граматика за други разред основне школе – Мирјана Стакић, Латиница, уџбеник за други разред основне школе – Мирјана Стакић; Радна свеска, српски језик за други разред основне школе – Мирјана Стакић, Јован Љуштановић, Зорица Рацић – БИГЗ школство (650-02-00183/2019-07 од  20.5.2019.)

МАТЕМАТИКА 2, уџбеник за други разред основне школе; – Сања Маричић; Математика 2,  радни листови за други разред основне школе  (први и други део) – Драгица Ђуровић – БИГЗ школство (650-02-00186/2019-07 од 21.5.2019.)

СВЕТ ОКО НАС,  уџбеник за други разред основне школе  и радна свеска за други разред основне школе – Зорица Ковачевић,  Сања Благданић, Славица Јовић  – БИГЗ школство (650-02-00178/2019-07 од 21.5.2019.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2, ликовна култура за други разред основне школе – Кристинка Селаковић, Бојана Проле – БИГЗ школство (650-02-00173/2019-07 од 9.5.2019.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе – Весна Марковић, Вања Хршак – БИГЗ школство (650-02-00185/2019-07 од 10.5.2019.)

OUR DISCOVERY ISLAND 1, енглески језик за други разред основне школе – Linnette Ansel Erocak, Jeanne Perrett – АКРОНОЛО (650-02-00434/2018-07 од 4.4.2019.)

 

III РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – БИГЗ школство

Српски језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет: Читанка за трећи разред основне школе – Зорица Цветановић, Даница Килибарда; Радна свеска уз Читанку – Зорица Цветановић, Даница Килибарда;

Граматика, уџбеник са радном свеском  – Мирјана Стакић (650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.)

 

МАТЕМАТИКА – БИГЗ школство

Математика 3 – уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део) – Бранка Јовановић, Јелена Русић; Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе – Наташа Николић Гајић (650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020.)

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – БИГЗ школство

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за трећи разред основне школе (први и други део) –  Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александра Петровић (650-02-00632/2019-07 од 22.1.2020.)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА –  БИГЗ школство

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Кристинка Селаковић, Милош Ђорђевић (650-02-00501/2019-07 од 10.1.2020.)

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – БИГЗ школство

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Мила Ђачић (650-02-00589/2019-07 од 24.2.2020.)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

DISCOVER ENGLISH STARTER, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет: уџбеник – Jody Boyle, аудио компакт диск и радна свеска – FionaBeddall (650-02-00539/2019-07 од 30.12.2019.)

 

IV РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

Бескрајне речи, Читанка за српски језик за четврти разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић; Дар речи, Граматика за српски језик за четврти разред основне школе Јелена Срдић, Зорана Петковић; Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић (650-02-00291/2020-07 од 25.1.2021.)

 

МАТЕМАТИКА – НОВИ ЛОГОС

Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић (650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.)

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – НОВИ ЛОГОС

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић Ивана Петровић Иван Матејић; Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе; Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе (650-02-00308/2020-07 од 5.1.2021.)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић (650-02-00234/2020-07 од 30.12.2020.)

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

Музичка култура за четврти разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац (650-02-00270/2020-07 од 26.11.2020.)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – „AКРОНОЛО”

Discover English 1, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Аутори уџбеника: Izabella Hearn, Jayne Wildman; aутор радне свеске: Kate Wakeman (650-02-00120/2020-07 од 26.10.2020.)

 

V РАЗРЕД

ЛИКОВНА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Милутин Мићић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.)

МАТЕМАТИКА за пети разред основне школе – др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић; Збирка задатака из математике за пети разред основне школе; Електронски додатак уз уџбенички комплет – др Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић  – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018.)

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић – BIGZ školstvo (650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.)

СРПСКИ ЈЕЗИКЧитанка „Расковник” за пети разред основне школе – Зона Мркаљ, Зорица Несторовић; Граматика за пети разред основне школе – Весна Ломпар – KLETT (650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 за пети разред основне школе – Маја Обрадовић – BIGZ školstvo (650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.)

ГЕОГРАФИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марко Јоксимовић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.)

БИОЛОГИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Вера Матановић, Весна Милетић – ЕДУКА (650-02-00089/2018-07 од 27.4.2018.)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање) – Зоран Д. Лапчевић – ЕДУКА (650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018.)

EYES OPEN 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) – Ben Goldstein, Ceri Jones, David McKeegan, Vicki Anderson, Eoin Higgins – KLETT (650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.)

ИСТОРИЈА 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком – Никола Бацетић, Немања Цвитковац; Историјски атлас за основну и средње школе – DATA STATUS (650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018.)

COMPAÑEROS 1 – Шпански језик за 5. и 6. разред основне школе (прва и друга година учења) – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero – EDUCATIONAL CENTRE (650-02-00010/2019-07 од 17.1.2019.)

 

VI РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИКЧитанка У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе –  др Јелена Журић; Говор и језик, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски – ЕДУКА (650-02-00038/2019-07 од 19.4.2019.)

COMPAÑEROS 1 – Шпански језик за 5. и 6. разред основне школе (прва и друга година учења) – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero – EDUCATIONAL CENTRE (650-02-00010/2019-07 од 17.1.2019.) – ученици имају уџбеник купљен у 5. разреду

PORTAL TO ENGLISH 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском) – H.Q. Mitchell, MarileniMalkogianni  – DATA STATUS (650-02-00019/2019-07 од 4.4.2019.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Милутин Мићић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00024/2019-07 од 11.4.2019.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан – НОВИ ЛОГОС (650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019.)

ИСТОРИЈА 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе – др Андрија Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић – DATA STATUS (650-02-00090/2019-07 од 20.5.2019.)

ГЕОГРАФИЈА за шести разред основне школе –  Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019.)

ФИЗИКА 6уџбеник за шести разред основне школе; Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе – Марина Радојевић – KLETT (650-02-00104/2019-07 од 20.5.2019.)

МАТЕМАТИКА за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић; Збирка задатака из математике за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00052/2019-07 од 21.5.2019.)

БИОЛОГИЈА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Весна Миљуш, др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић – DATA STATUS (650-02-00091/2019-07 од 10.5.2019.)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање) – Зоран Д. Лапчевић – ЕДУКА (650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.)

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО са дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић – ЕДУКА (650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.)

 

VII РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

  1. Читанка 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић
  2. Граматика 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов
  3. Радна свеска 7, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе – Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов

650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English, енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења; уџбенички комплет

1. Уџбеник са аудио компакт диском и 2. радна свеска – Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury

650-02-00446/2019-07 од 4.2.2020.

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – EDUCATIONAL CENTRE

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе, други страни језик, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет

1. Уџбеник са 2. Радном свеском – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero

650-02-00413/2019-07 од 25. новембра 2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС 

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школe – Милутин Мићић

650-02-00439/2019-07 од 17.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС 

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07 од 27.1.2020.

 

ИСТОРИЈА – DATA STATUS 

Историја 7,  уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе – Мирослав Филиповић

650-02-00560/2019-07 од 25.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

Географија 7,  уџбеник за седми разред основне школе   –  Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00618/2019-07 од 28.1.2020.

 

ФИЗИКА – ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

1. Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић, Љубиша Нешић

2. Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе – Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић, Љубиша Нешић

650-02-00411/2019-07 од 17.1.2020.

 

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ 

1. Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић;

2. Збирка задатака из математике за седми разред основне школe – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић

650-02-00552/2019-07 од 28.1.2020.

 

БИОЛОГИЈА – DATA STATUS

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица – др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић

650-02-00580/2019-07 од 24.2.2020.

 

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ 

1. Хемија за седми разред основне школе; 2. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – ЕДУКА

Техника и технологија 7 за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица – Зоран Д. Лапчевић

650-02-00189/2020-07 од 10.11.2020.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – ЕДУКА 

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07 од 27.2.2020.

 

VIII РАЗРЕД

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ГЕРУНДИЈУМ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8 за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

1. Аплауз 8, Читанка за осми разред основне школе др Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић

2. Аплауз говору 8, Уџбеник српског језика за осми разред основне школе Владан Гојковић, Јелена Васиљевић

650-02-00434/2020-07 од 22.1.2021.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Enjoying English 8, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет

1. Уџбеник са аудио компакт диском и 2. Радна свеска – Катарина Ковачевић, Jonathan Pendlebury

650-02-00170/2020-07 од 27.10.2020.

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – EDUCATIONAL CENTRE

(ученици га имају од прошле године)

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе, други страни језик, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет

1. Уџбеник са 2. Радном свеском – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero

650-02-00413/2019-07 од 25. новембра 2019.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

Ликовна култура 8, Уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица – Милутин Мићић

650-02-00223/2020-07од 2.децембра 2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица – др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

 

ИСТОРИЈА – DATA STATUS

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица Драгана Хаџић, Марко Станојевић

650-02-00210/2020-07 од 19.1.2021

 

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07 од 4.12.2020.

 

ФИЗИКА – ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО

1. Физика 8 – Уџбеник за 8. разред основне школе, Аутори: Марина Најдановић Лукић,Татјана Мишић,Љубиша Нешић
2. Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе, Аутори: Марина Најдановић Лукић,Татјана Мишић, Љубиша Нешић

650-02-00238/2020-07 од 20. новембра 2020.

 

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

1. Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе; Аутори: др Синиша Јешић, Јасна Благојевић

2. Збирка задатака из математике 8, за осми разред основне школе; Аутори: др Синиша Јешић, Тања Њаради, Веселинка Милетић, Александра Росић

Решење: 650-02-00373/2020-07 од 11.2.2021

 

БИОЛОГИЈА – DATA STATUS

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица – Гордана Ковачевић, др Немања Рајчевић

650-02-00208/2020-07 од 19.11.2020.

 

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

1. Хемија 8 и 2. Лабораторијске вежбе са задацима из хемије; уџбенички комплет за осми разред основне школе; ћирилица – Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламаковић

650-02-00378/2020 -07 39 од 11.1.2021.

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА – ЕДУКА

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица – Зоран Д. Лапчевић

650-02-00191/2020 -07 од 13.11.2020.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – ЕДУКА

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

650-02-00396/2020-07 од 3. фебруара 2021.