Списак уџбеника – школска 2020-2021. година

I РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе,  уџбенички комплет (Буквар, Наставни листови уз Буквар и Читанка  за први разред основне школе) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00166/2018-07 од 25.4.2018.)

МАТЕМАТИКА, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.)

СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) – Светлана Јоксимовић – ФРЕСКА (650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1, уџбеник  за први разред основне школе – др Гордана Илић – ФРЕСКА (650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1, уџбеник за први разред основне школе – Јован Глигоријевић – ФРЕСКА (650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018)

OUR DISCOVERY ISLAND STARTER A,  енглески језик  за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком – Tessa Lochowski – АКРОНОЛО (650-02-00024/2018-07 од 27.4.2018.)

 

II РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; уџбенички комплет: „У срцу знања”, читанка,  српски језик за други разред основне школе – Јован Љуштановић, Зорица Рацић; „Од гласa до реченице”, граматика за други разред основне школе – Мирјана Стакић, Латиница, уџбеник за други разред основне школе – Мирјана Стакић; Радна свеска, српски језик за други разред основне школе – Мирјана Стакић, Јован Љуштановић, Зорица Рацић – БИГЗ школство (650-02-00183/2019-07 од  20.5.2019.)

МАТЕМАТИКА 2, уџбеник за други разред основне школе; – Сања Маричић; Математика 2,  радни листови за други разред основне школе  (први и други део) – Драгица Ђуровић – БИГЗ школство (650-02-00186/2019-07 од 21.5.2019.)

СВЕТ ОКО НАС,  уџбеник за други разред основне школе  и радна свеска за други разред основне школе – Зорица Ковачевић,  Сања Благданић, Славица Јовић  – БИГЗ школство (650-02-00178/2019-07 од 21.5.2019.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2, ликовна култура за други разред основне школе – Кристинка Селаковић, Бојана Проле – БИГЗ школство (650-02-00173/2019-07 од 9.5.2019.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2, уџбеник за други разред основне школе – Весна Марковић, Вања Хршак – БИГЗ школство (650-02-00185/2019-07 од 10.5.2019.)

OUR DISCOVERY ISLAND 1, енглески језик за други разред основне школе – Linnette Ansel Erocak, Jeanne Perrett – АКРОНОЛО (650-02-00434/2018-07 од 4.4.2019.)

 

III РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  за трећи разред основне школе;, уџбенички комплет: Читанка за трећи разред основне школе – Зорица Цветановић, Даница Килибарда;  Радна свеска уз Читанку – Зорица Цветановић, Даница Килибарда; Граматика, уџбеник са радном свеском  – Мирјана Стакић – БИГЗ школство (650-02-00513/2019-07 од 26.12.2019.)

МАТЕМАТИКА 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први и други део) – Бранка Јовановић, Јелена Русић; Математика 3, радна свеска за трећи разред основне школе – Наташа Николић Гајић – БИГЗ школство – 650-02-00585/2019-07 од 27.2.2020.

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3, уџбеник и радна свеска за трећи разред основне школе (први и други део) –  Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александра Петровић – БИГЗ школство (650-02-00632/2019-07 од 22.1.2020.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Кристинка Селаковић, Милош Ђорђевић –  БИГЗ школство (650-02-00501/2019-07 од 10.1.2020.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3, уџбеник за трећи разред основне школе – Мила Ђачић – БИГЗ школство (650-02-00589/2019-07 од 24.2.2020.)

DISCOVER ENGLISH STARTER, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник – JodyBoyle, аудио компакт диск и радна свеска – FionaBeddall) – АКРОНОЛО (650-02-00539/2019-07 од 30.12.2019.)

 

IV РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИКЕДУКА

Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе,

Поуке о језику за четврти разред основне школе

Радна свеска – Српски језик за четврти разред основне школе

Српски језик 4 – Контролне вежбе са решењима прилагођене образовним страндардима за 4. разред основне школе

МАТЕМАТИКАЕДУКА

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4а

Уџбеник са радним листовима Математика за 4. разред основне школе 4б

ПРИРОДА И ДРУШТВОЕДУКА

Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе

Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе

Природа и друштво 4 вежбанка за четврти разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРАЕДУКА

Уџбеник са ЦД-ом У свету мелодија и стихова, музичка култура за четврти разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – АКРОНОЛО

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе

Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе

 

V РАЗРЕД

ЛИКОВНА КУЛТУРА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Милутин Мићић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.)

МАТЕМАТИКА за пети разред основне школе – др Синиша Јешић, Александра Росић, Јасна Благојевић; Збирка задатака из математике за пети разред основне школе; Електронски додатак уз уџбенички комплет – др Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић  – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018.)

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић – BIGZ školstvo (650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.)

СРПСКИ ЈЕЗИКЧитанка „Расковник” за пети разред основне школе – Зона Мркаљ, Зорица Несторовић; Граматика за пети разред основне школе – Весна Ломпар – KLETT (650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5 за пети разред основне школе – Маја Обрадовић – BIGZ školstvo (650-02-00155/2018-07 од 27.4.2018.)

ГЕОГРАФИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Марко Јоксимовић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.)

БИОЛОГИЈА 5, уџбеник за пети разред основне школе – Вера Матановић, Весна Милетић – ЕДУКА (650-02-00089/2018-07 од 27.4.2018.)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање) – Зоран Д. Лапчевић – ЕДУКА (650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018.)

EYES OPEN 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска,  два аудио ЦД-а који прате уџбеник, аудио ЦД који прати радну свеску и видео ЦД који прати уџбеник) – Ben Goldstein, Ceri Jones, David McKeegan, Vicki Anderson, Eoin Higgins – KLETT (650-02-00018/2018-07 од 27.4.2018.)

ИСТОРИЈА 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе са електронским додатком – Никола Бацетић, Немања Цвитковац; Историјски атлас за основну и средње школе – DATA STATUS (650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018.)

COMPAÑEROS 1 – Шпански језик за 5. и 6. разред основне школе (прва и друга година учења) – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero – EDUCATIONAL CENTRE (650-02-00010/2019-07 од 17.1.2019.)

 

VI РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИКЧитанка У трагању за плавом звездом, српски језик и књижевност за шести разред основне школе –  др Јелена Журић; Говор и језик, српски језик и књижевност за шести разред основне школе – др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски – ЕДУКА (650-02-00038/2019-07 од 19.4.2019.)

COMPAÑEROS 1 – Шпански језик за 5. и 6. разред основне школе (прва и друга година учења) – Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero – EDUCATIONAL CENTRE (650-02-00010/2019-07 од 17.1.2019.) – ученици имају уџбеник купљен у 5. разреду

PORTAL TO ENGLISH 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска са компакт диском) – H.Q. Mitchell, MarileniMalkogianni  – DATA STATUS (650-02-00019/2019-07 од 4.4.2019.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Милутин Мићић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00024/2019-07 од 11.4.2019.)

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан – НОВИ ЛОГОС (650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019.)

ИСТОРИЈА 6 ‒ уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе – др Андрија Узелац, Немања Цвитковац, Миломир Максимовић – DATA STATUS (650-02-00090/2019-07 од 20.5.2019.)

ГЕОГРАФИЈА за шести разред основне школе –  Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019.)

ФИЗИКА 6уџбеник за шести разред основне школе; Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе – Марина Радојевић – KLETT (650-02-00104/2019-07 од 20.5.2019.)

МАТЕМАТИКА за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Александра Росић; Збирка задатака из математике за шести разред основне школе – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00052/2019-07 од 21.5.2019.)

БИОЛОГИЈА 6, уџбеник за шести разред основне школе – Весна Миљуш, др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић – DATA STATUS (650-02-00091/2019-07 од 10.5.2019.)

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање) – Зоран Д. Лапчевић – ЕДУКА (650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.)

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО са дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић – ЕДУКА (650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019.)

 

VII РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7, уџбенички комплет: Читанка 7– Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић; Граматика 7 – Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов; Радна свеска 7 – Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов – ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО (650-02-00367/2019-07 од 16.12.2019.)

Portal to English3, енглески језикза седми разред основне школе, седма  година учења, уџбенички комплет: уџбеник, радна свескаи компакт диск – H.Q. Mitchell, MarileniMalkogianni – DATA STATUS (650-02-00453/2019-07 од 4.2.2020.)

Companeros 2, шпански језик за седми и осми разред основне школе, трећа и четврта година учења; уџбенички комплет: уџбеник са радном свеском – FranciscaCastro, IgnacioRodero, CarmenSardinero – EDUCATIONAL CENTRE (650-02-00413/2019-07 од 25.11.2019.)

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школe – Милутин Мићић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00439/2019-07 од 17.1.2020.)

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан – НОВИ ЛОГОС (650-02-00556/2019-07 од 27.1.2020.)

Историја 7,  уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе – Мирослав Филиповић – DATA STATUS (650-02-00560/2019-07 од 25.2.2020.)

Географија 7,  уџбеник за седми разред основне школе   –  Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00618/2019-07 од 28.1.2020.)

Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Катарина Стевановић, Марија Крнета, Јелена Радовановић; Физика 7,  збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе – Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић – БИГЗ школство (650-02-00598/2019-07 од 24.2.2020.)

Математика за седми разред основне школе – Синиша Јешић, Јасна Благојевић; Збирка задатака из математике за седми разред основне школe – Синиша Јешић, Тања Њаради, Јасна Благојевић – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00552/2019-07 од 28.1.2020.)

Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе – др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић – DATA STATUS (650-02-00580/2019-07 од 24.2.2020.)

Хемија за седми разред основне школе; Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе – Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић – ГЕРУНДИЈУМ (650-02-00555/2019-07 од 27.1.2020.)

Техника и технологија за седми разред основне школе, уџбенички комплет: уџбеник  – Иван Ћисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством – Иван Ћисалов, Драган Урошевић – НОВИ ЛОГОС (650-02-00464/2019-07 од 12.2.2020.)

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе – Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић – ЕДУКА (650-02-00521/2019-07 од 27.2.2020.)

 

VIII РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК – KLETT

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе

ЛИКОВНА КУЛТУРА – KLETT

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА – НОВИ ЛОГОС

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе

ИСТОРИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са тематским атласом

ГЕОГРАФИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе

ФИЗИКА – КРУГ

Физика 8 – Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе

МАТЕМАТИКА – ГЕРУНДИЈУМ

Математика за 8. разред основне школе

Збирка задатака из математике за 8. разред основне школе

БИОЛОГИЈА – НОВИ ЛОГОС

„Биологија 8”, радни уџбеник биологије за осми разред основне школе

ХЕМИЈА – ГЕРУНДИЈУМ

Хемија за 8. разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ – ИНФОТЕХНИКА

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НОВИ ЛОГОС

„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

„English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД

ШПАНСКИ ЈЕЗИК –ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

¿HABLAMOS? 4 – уџбеник са електронским аудио додатком за четврту годину учења

¿HABLAMOS? 4 – радна свеска за четврту годину учења