Савет родитеља

Савет родитеља, као саветодавно тело, има значајно место у оквиру прелиминарних послова Школског одбора и директора, који претходе одлучивањима и има значај у правилном процењивању жеља, ставова и могућности деце и родитеља. Његов велики значај је и у максималној интеграцији школе и породице, па тиме и друштвене заједнице.

I 1 Иван Мојсиловић – председник V 1 Марија Филиповић
I 2 Тијана Шарић V 2 Предраг Рашић
I 3 Јовица Мартинов V 3 Сања Обрадовић
I 4 Предраг Јеремић V 4 Наташа Новаковић
II 1 Тијана Жировић VI 1 Дубравка Поткоњак
II 2 Душан Кецић VI 2 Драгана Ђорђевић
II 3 Слађана Љиљак VI 3 Александра Павлица – записничар
II 4 Предраг Пајовић VI 4 Ивана Костић
III 1 Невена Девић VII 1 Биљана Земунски
III 2 Сања Прибишић VII 2 Сања Мргић
III 3 Биљана Васић VII 3 Предраг Томашев
III 4 Драгана Стајић VII 4 Јелена Белеуц
IV 1 Драгана Кречев VIII 1 Весна Дошен
IV 2 Марија Станишић VIII 2 Љиљана Радовић
IV 3 Мирјана Хајдук VIII 3 Маја Пајдачки
IV 4 Јелена Вијатов VIII 4 Надица Гардиновачки