ФИЗИКА са Немањом Мицићем

27044720_891404057695049_292575031_nПракса наставника Немање је да све своје часове има у дигиталној форми. Ово умногоме помаже ученицима који на часу споро ”хватају” белешке, као и онима који су одсутни са наставе, јер не треба да брину да ли су другари из клупе све битно написали на часу :)

Физика је наука која је деци куд и камо разумљивија уколико је присутна очигледност у настави, а то се дефинитивно може постићи демонстрационим огледима и експерименталним вежбама. Како данас ретко која школа има адеквантно опремљену лабораторију физике, наставницима је мултимедијални садржај погодна замена за одређене експерименталне вежбе. Виртуелне лабораторије, анимације, аудио и видео садржаји везани за градиво физике широко су доступни јавности и бесплатни за преузимање. На презентацијама које можете преузети на овој страници постоје сви наведени садржаји, као и адекватан теоријски опис физичких појава које прате градиво физике у основној школи.

Страница ”Физика са Немањом Мицићем” би требала да буде подршка при учењу ученицима наше школе, али исто тако и сваком ко до ње дође. :)

Лекције су систематизоване према наставним областима, а могу помоћи и матурантима приликом спремања завршног испита.

Осцилације и таласи

1. Осцилаторно кретање. Појмови и величине којима се описује периодично кретање

2. Закон одржања механичке енергије при хармонијском осциловању

3. Таласно кретање. Основни појмови. Звук и резонанција

 

Светлосне појаве

1. Светлост. Праволинијско простирање светлости

2. Закон одбијања светлости. Равна огледала – конструкција ликова

3. Сферна огледала – конструкција ликова

4. Брзина светлости. Индекс и закон преламања светлости. Тотална рефлексија

5. Преламање светлости кроз призму и сочиво

6. Оптички инструменти – лупа и микроскоп

 

 

Електрично поље

1. Наелектрисање тела. Количина наелектрисања.

2. Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. Електрично поље

3. Електрични потенцијал и електрични напон

4. Проводници и изолатори

5. Електричне појаве у атмосфери

Задаци из електричног поља